Điều khiển quá trình

Nội dung cuốn sách Khái quát chung về điều khiển quá trình, đặc tính cơ bản của thiết bị đo và cơ cấu chấp hành trong hệ điều khiển quá trình, động học các quá trình cơ bản trong điều khiển quá trình, lý thuyết chung về các bộ điều khiển, điều khiển quá trình nhiều mạch vòng, thiết kế hệ điều khiển quá trình

Điều khiển quá trình

Bùi Quốc Khánh

Khoa học và kỹ thuật

2014

Tóm tắt

Nội dung tài liệu cung cấp cho người đọc phưong pháp luận nghiên cứu điều khiển quá trình như biết cách xây dựng động lực học các quá trình trong công nghiệp, phân tích và xác định các biến cần điều khiển, biến tác động, các loại biến nhiễu từ đó thiết kế câu trúc điêu khiên từ đơn giản đến phức tạp,thiết kế chinh định các mạch vòng điều khiển cơ sờ, đến thiết kế hệ điều khiển cho dây chuyền công nghệ. Đồng thời tài liệu cũng đề cập một cách CO' bản và đầy đủ các thiết bị đo lường, CO' cấu chấp hành thường được sử dụng trong công nghiệp, các ví dụ minh hoạ trong tài liệu bám sát các thiết bị quá trình ở thực tế sản xuất.

Nội dung tài liệu đưọc biên soạn trong 06 chương :

  • Chương 1 trình bày “Khái quát chung về điều khiển quá trình” trong đó trình bày các khái niệm . định nghĩa cũng như phân loại điều khiển quá trình. Các đặc điểm cùa các biên quá trình chính và các yêu cầu điều khiển của từng loại mạch vòng cơ bản trong hệ điều khiên quá trình. Trình bày các phương pháp xây dựng các phương trình cân băng cua quá trình.
  • Chương 2 nói về “Đặc tính thiết bị đo và cơ cấu chấp hành” trình bày khái quát các nguyên lý, đặc tính cơ bản của thiết bị đo và cơ cấu châp hành trong các quá trình phục vụ cho việc ứng dụng vào hệ điều khiển trong công nghiệp.
  • Chương 3 mô tả “Động học các quá trình cơ bản”, tập trung nghiên cứu động học quá trình cơ bản như đường ống, mạch vòng điều khiển lưu lượng, các khâu tích lũy thể lỏng, thê khí, thê rắn. động lực học các thiết bị truyền nhiệt, diều khiển pha trộn, điều khiên pH, động lực học lò phàn ứng hóa học, tháp chưng cất .
  • Chưong 4 giới thiệu “Khái quát chung về điều khiển phán hồi” ứng dụng trong điều khiển quá trình. Chương này tóm lược lý thuyết về bộ điều khiển P1D, các phương pháp thiết kê chinh định bộ điều khiển P1D và phương pháp đánh giá hệ điều khiên.
  • Chương 5 nói về vấn đề “Điều khiển quá trình nhiều mạch vòng’ trong đó tập trung vào nghiên cứu các phương pháp và cấu trúc điều khiển nhiều mạch vòng đê nâng cao chất lượng điều khiên và đáp ứng yêu cầu riêng cùa công nghệ. Nội dung chỉ nghiên cứu các phương pháp và cấu trúc được áp dụng trong sản xuất công nghiêp như: Hệ điều khiển nối cấp (Cascade), hệ điều khiển vưọt trước (Feedforward), hệ điều khiển nhiều đầu ra. hệ điều khiển tỷ lệ. hệ điều khiển lựa chọn, hệ điều khiên đa biến, hệ điều khiến suy luận và hệ điều khiển mè. Chương này cũng trình bày khái niệm chung vể điều khiển cấp trên như điều khiển tối ưu hóa vả điểu khiển giám sát.
  • Chương 6 trình bày vấn đề “Thiết kế hệ điều khiển quá trình” . Chương này đề cặp tới quy trình thiết kê hệ điều khiên quá trình, hướng dẫn chi tiết các bước tiến hành trong quy trình. Phương pháp lựa chọn phần cứng bộ điều khiển cũng như cách xây dựng phần mềm.

Trích dẫn

Bùi Quốc Khánh, Điều khiển quá trình, Khoa học và kỹ thuật, 2014

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Tài liệu liên quan

Điều khiển quá trìnhBài tập điều khiển tối ưuCông nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng
Điều khiển quá trìnhBài tập điều khiển tối ưuCông nghệ sinh khối và công nghệ chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng

Mã QR

Điều khiển quá trình

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:02 26/05/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Whidbey Island # 1: The edge of nowhere

Thứ Hai, 09:14 15/08/2022

River God

Thứ Hai, 08:56 15/08/2022

Ring of Thieves

Thứ Hai, 08:47 15/08/2022

Giáo trình lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động, bù dao tự động trên máy CNC

Thứ Hai, 08:36 15/08/2022

Rendezvous with Rama

Thứ Hai, 08:30 15/08/2022

Kỹ thuật tiện

Thứ Năm, 08:57 26/05/2022

Prepare for IELTS: Skill and trategies book two reading and writing = Giáo trình luyện thi IELTS

Thứ Năm, 08:15 26/05/2022

Prepare for IELTS: Academic practice tests = Giáo trình luyện thi IELTS

Thứ Năm, 08:02 26/05/2022

Tình yêu và sự nghiệp - Tập bút ký (Tập 2)

Thứ Tư, 16:06 25/05/2022

Chuyện tình - Love Story (Tập 2)

Thứ Tư, 15:16 25/05/2022

Video giới thiệu