Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán

Giới thiệu các quyết định, thông tư của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp và hệ thống tài khoản kế toán. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán

Bộ Tài chính

Lao động

2011

Tóm tắt

Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp - Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế - Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế.

Quyển 1 - Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán trình bày toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

Trích dẫn

Bộ Tài chính. Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán, Lao động, 2011

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toánGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình Thuế
Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toánGiáo trình lý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình Thuế

Mã QR

Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1 Hệ thống tài khoản kế toán

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:10 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Điện

Thứ Ba, 10:05 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần hệ thống phanh

Thứ Ba, 08:42 17/05/2022

Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao

Thứ Ba, 08:12 17/05/2022

Chuyên ngành kỹ thuật ô tô xe máy hiện đại

Thứ Ba, 07:51 17/05/2022

Vật liệu kỹ thuật điện

Thứ Ba, 00:48 17/05/2022