Giáo trình Thuế

Thuế gắn liền với sự tồn tại, phát triển của Nhà nước và là một công cụ quan trọng mà bất kỳ quốc gia nào cũng sử dụng để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mìn. Tuỳ thuộc vào bản chất của Nhà nước và cách thức Nhà nước sử dụng, các nhà kinh tế có nhiều quan điểm về thuế khác nhau.

Giáo trình Thuế

Nguyễn Xuân Quảng

Giao thông vận tải

2004

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong như sau:

Phần I - Những vấn đề lý luận chung về thuế

+ Chương I. Lịch sử ra đời và vai trò của thuế đối với nền kinh tế, xã hội

+ Chương II. Những lý luận chung về thuế

Phần II - Các luật thuế hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam

+ Chương III. Thuế giá trị gia tăng

+ Chương IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Chương V. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

+ Chương VI. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

+ Chương VII. Thuế thu trên tài sản

+ Chương VIII. Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Chương IX. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

+ Chương X. Phí và lệ phí

Phần III - Quản trị thuế

+ Chương XI. Lập kế hoạch thuế

+ Chương XII. Kế toán và thống kê thuế

+ Chương XIII. Thanh tra thuế Nhà nước

Trích dẫn

Nguyễn Xuân Quảng. Giáo trình thuế và kế toán thuế, Giao thông vận tải, 2004

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình ThuếGiáo trình tài chính tiền tệThống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội
Giáo trình Thuế ( Nguyễn Xuân Quảng)Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội

Mã QR

Giáo trình Thuế

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:52 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Thứ Hai, 13:32 09/05/2022

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Đầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn

Thứ Hai, 12:57 09/05/2022

Video giới thiệu