Giáo trình thuế và kế toán thuế

Ngân sách nhà nước được hình thành chủ yếu từ các khoản đóng góp của thuế từ phía các đơn vị nộp thuế. Trách nhiệm từ phía các doanh nghiệp là đóng đúng, đóng đủ các khoản nghĩ vụ về thuế. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện hệ thống thuế theo hướng hòa nhập với thông lệ quốc tế.

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Hoàng Việt Hà

Thống kê

2020

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong các chương sau:

+ Chương 1: Tổng quan thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp

+ Chương 2: Thuế và kế toán thuế giá trị gia tăng

+ Chương 3: Tuế và kế toán thuế thu nhập cá nhân

+ Chương 4: Thuế và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Chương 5: Thuế và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Chương 6: Thuế và kế toán thuế xuát nhập khẩu.

+ Chương 7: Thuế và kế toán thuế nhà thầu.

+ Chương 8: Thuế và kế toán thuế các loại thuế khác, phí và lệ phí.

+ Chương 9: Tối ưu thuế trong doanh nghiệp

Trích dẫn

Hoàng Việt Hà. Giáo trình thuế và kế toán thuế, Thống kê, 2020

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình lý thuyết kiểm toán
Giáo trình thuế và kế toán thuếGiáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình lý thuyết kiểm toán

Mã QR

Giáo trình thuế và kế toán thuế

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:32 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Đầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn

Thứ Hai, 12:57 09/05/2022

How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing

Thứ Hai, 11:42 09/05/2022

Video giới thiệu