Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kiểm toán, từ đó có thể ứng dụng các lý thuyết vào hoạt động kiểm toán thực tiễn.

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Phạm Thị Hồng Diệp (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Ở nước ta hiện nay, lĩnh vực kiểm toán đang được các công ty và nhiều người quan tâm. Kiểm toán cung cấp các thông tin quan trọng cho các đơn vị, cá nhân để đưa ra những quyết định đúng đắn về công tác kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Kiểm toán là một môn học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết kiểm toán là cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo trình học tập, tham khảo cho sinh viên khối ngành kế toán, nhóm tác giả là những giảng viên đã nhiều năm giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của trường ĐHCN Hà Nội đã tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình lý thuyết kiểm toán”. Giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kiểm toán, từ đó có thể ứng dụng các lý thuyết vào hoạt động kiểm toán thực tiễn.

Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm toán.

+ Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, gian lận và sai sót.

+ Chương 3: Quy trình kiểm toán.

+ Chương 4: Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán.

+ Chương 5: Phương pháp kiểm toán.

Trích dẫn

Phạm Thị Hồng Diệp (Ch.b). Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Mã QR

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 2

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Giáo trình truyền động điện

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Thứ Sáu, 14:42 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 1

Thứ Sáu, 14:22 18/02/2022

Video giới thiệu