Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kiểm toán, từ đó có thể ứng dụng các lý thuyết vào hoạt động kiểm toán thực tiễn.

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Phạm Thị Hồng Diệp (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Ở nước ta hiện nay, lĩnh vực kiểm toán đang được các công ty và nhiều người quan tâm. Kiểm toán cung cấp các thông tin quan trọng cho các đơn vị, cá nhân để đưa ra những quyết định đúng đắn về công tác kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Kiểm toán là một môn học không thể thiếu trong các trường giảng dạy về lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Những kiến thức cơ bản về lý thuyết kiểm toán là cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giáo trình học tập, tham khảo cho sinh viên khối ngành kế toán, nhóm tác giả là những giảng viên đã nhiều năm giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của trường ĐHCN Hà Nội đã tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình lý thuyết kiểm toán”. Giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về kiểm toán, từ đó có thể ứng dụng các lý thuyết vào hoạt động kiểm toán thực tiễn.

Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm toán.

+ Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, gian lận và sai sót.

+ Chương 3: Quy trình kiểm toán.

+ Chương 4: Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán.

+ Chương 5: Phương pháp kiểm toán.

Trích dẫn

Phạm Thị Hồng Diệp (Ch.b). Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Mã QR

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 2

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Giáo trình truyền động điện

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô

Thứ Sáu, 14:42 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 1

Thứ Sáu, 14:22 18/02/2022