Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3 được tập thể giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán trường ĐHCN Hà Nội biên soạn

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Hoàng Thị Việt Hà, Giáp Đăng Kha

Thống Kê

2019

Tóm tắt

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập kế toán kiểm toán là một nhu cầu tất yếu của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Ngoài việc minh bạch hóa các thông tin kinh tế tài chính của nền kinh tế thì việc xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán thực sự cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các thông lệ quốc tế để áp dụng, chỉnh sửa phù hợp với điệu kiện cụ thể của Việt Nam nhằm tạo dựng môi trường pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động. Đồng thời thúc đẩy hoạt động kế toán, kiểm toán phát triển, quản lý chặt chẽ và nâng cao chất lượng cho những nguồi hành nghề kế toán, kiểm toán.

Trên cơ sở đó tập thể tác giả đã biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán tài chính ( Phần 3)”, đã cập nhật các vấn đề đổi mới trong các văn bản pháp lý về kế toán như: Luật kế toán ( luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và chế độ kế toán doanh nghiệp ( TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/2016).

Nội dung giáo trình gồm:

+ Chương 1: Kế toán thuế tài sản.

+ Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư.

+ Chương 3: Kế toán các khoản đầu tư tài chính.

+ Chương 4: Kế toán phát hành trái phiếu.

Trích dẫn

Hoàng Thị Việt Hà, Giáp Đăng Kha. Giáo trình kế toán tài chính Phần 3, Thống Kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3Giáo trình kinh tế học vi môGiáo trình kế toán quản trị Phần 1

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Giáo trình kinh tế học vi môGiáo trình kế toán quản trị Phần 1

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Nội dung

  • Thứ Sáu, 07:44 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Thực hành hàn Tig

Thứ Năm, 20:50 17/02/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 20:22 17/02/2022

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Thứ Năm, 19:57 17/02/2022

Economic Development

Thứ Năm, 18:10 17/02/2022

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Thứ Năm, 15:50 17/02/2022