Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Nguyễn Thị Hồng Nga)

Giáo trình ký thuyết kiểm toán do Bộ môn Kiểm toán, Khoa kế toán – Kiểm toán trường ĐHCNHN biên soạn.

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Nguyễn Thị Hồng Nga ( Ch.b)

Thống Kê

2020

Tóm tắt

Giảng dạy, học tập áp dụng những kiến thức căn bản của kiểm toán vào thực tiễn là một bài toán khó nhưng đầy thú vị. Trong những thập kỷ vừa qua, ngành kiểm toán đã phát triển không ngừng, mang lại giá trị lớn cho xã hội. Những vấn đề căn bản của kiểm toán đã được các nhà nghiên cứu không ngừng hoàn thiện, phát triển phù hợp với những yêu cầu thực tế của nghề nghiệp đặt ra. Để kiến thức về kiểm toán căn bản của giảng viên và sinh viên được cập nhật kịp thời, đáp ứng công việc giảng dạy và học tập. Bộ môn Kiểm toán, Khoa kế toán – Kiểm toán trường ĐHCNHN biên soạn cuốn Giáo trình ký thuyết kiểm toán. Đây là tài liệu nền tảng để giảng viên , sinh viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung kiểm toán thực hành chuyên sâu trong các học phần chuyên ngành tiếp theo như kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ…..

Giáo trình lý thuyết kiểm toán được thiết kế theo hướng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng của kiểm toán, cụ thể gồm 8 chương:

+ Chương 1: Những vấn đề chunng của kiểm toán.

+ Chương 2: Kiểm toán viên và đạo đức nghề nghiệp.

+ Chương 3: Kiểm soát nội bộ.

+ Chương 4: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán.

+ Chương 5: Gian lận và nhầm lẫn.

+ Chương 6: Trọng yếu và rủi ro.

+ Chương 7: Thủ tục kiểm toán.

+ Chương 8: Trình tự các bước kiểm toán.

Nội dung mỗi chương được kết cấu gồm 4 phần; các nội dung kiến thức được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, cập nhật những nội dung mới nhất.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Nga ( Ch.b). Giáo trình lý thuyết kiểm toán, Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết kiểm toánGiáo trình kế toán tài chínhGiáo trình lý thuyết kiểm toán

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Nguyễn Thị Hồng Nga)

Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Mã QR

Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:48 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giải tích Calculus 7e Tập 2

Thứ Hai, 08:18 21/02/2022

Bài tập các phương pháp phổ trong hóa hữu cơ

Thứ Hai, 08:16 21/02/2022

Giáo trình Truyền hình

Thứ Hai, 08:12 21/02/2022

Giáo trình Toán cao cấp 2

Thứ Hai, 07:42 21/02/2022

Giáo trình Trang bị điện

Chủ Nhật, 17:30 20/02/2022

Video giới thiệu