Giáo trình Toán cao cấp 2

Giáo trình gồm 4 chương cung cấp những kiến thức về: Hàm nhiều biến, Tích phân hàm nhiều biến, Phương trình vi phân, Phương trình sai phân

Giáo trình Toán cao cấp 2

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b)

ĐH Sư phạm Hà Nội

2015

Tóm tắt

Ngày nay, những tư tưởng, phương pháp và kết quả của toán học đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống, như các lĩnh vực của cơ học, vật lý lý thuyết, hóa học lượng tử…Toán cao cấp từ lâu đã nằm trong chương trình bắt buộc của các trường Đại học kỹ thuật, đóng vai trò then chốt trong việc rèn luyện tư duy khoa học, cung cấp công cụ toán học để sinh viên học các môn khác.

Giáo trình “ Toán cao cấp 2” do tập thể các tác giả là giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội biên soạn gồm 4 chương, cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về:

. Chương 1: Hàm nhiều biến

. Chương 2: Tích phân hàm nhiều biến

. Chương 3: Phương trình vi phân

. Chương 4: Phương trình sai phân.

Trích dẫn

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b).Giáo trình Toán cao cấp 2.ĐH Sư phạm Hà Nội,2015

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình toán cao cấp IGiáo trình xác suất thống kê
Giáo trình Toán cao cấp 2Giáo trình toán cao cấp IGiáo trình xác suất thống kê

Mã QR

Giáo trình Toán cao cấp 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 07:42 21/02/2022