Giáo trình Toán cao cấp I

Bộ sách gồm hai tập, biên soạn theo chương trình môn học Toán Cao cấp dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung cuốn sách gồm: Đại số tuyến tính; Phép tính vi phân; Tích phân; Lý thuyết chuỗi

Giáo trình Toán cao cấp I

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Toán cao cấp là môn học không dễ đối với đa số các bạn sinh viên. Bởi vậy, lựa chọn cho mình một cuốn giáo trình phù hợp với yêu cầu và bám sát chương trình của môn học là việc cần thiết. Hiểu rõ điều đó, cuốn sách được biên soạn với hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu ích cho các bạn sinh viên trong suốt quá trình học toán.

Bộ sách gồm hai tập, biên soạn theo chương trình môn học Toán Cao cấp dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cuốn sách gồm 4 chương:

. Chương 1: Đại số tuyến tính

. Chương 2: Phép tính vi phân

. Chương 3: Tích phân

. Chương 4: Lý thuyết chuỗi

Trích dẫn

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b). Giáo trình Toán cao cấp I.Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình toán cao cấp IGiáo trình quy hoạch tuyến tínhGiáo trình xác suất thống kê
Giáo trình toán cao cấp 1Giáo trình quy hoạch tuyến tínhGiáo trình xác suất thống kê

Mã QR

Giáo trình toán cao cấp I

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:30 19/02/2022