Giáo trình Toán cao cấp I

Bộ sách gồm hai tập, biên soạn theo chương trình môn học Toán Cao cấp dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung cuốn sách gồm: Đại số tuyến tính; Phép tính vi phân; Tích phân; Lý thuyết chuỗi

Giáo trình Toán cao cấp I

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Toán cao cấp là môn học không dễ đối với đa số các bạn sinh viên. Bởi vậy, lựa chọn cho mình một cuốn giáo trình phù hợp với yêu cầu và bám sát chương trình của môn học là việc cần thiết. Hiểu rõ điều đó, cuốn sách được biên soạn với hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu ích cho các bạn sinh viên trong suốt quá trình học toán.

Bộ sách gồm hai tập, biên soạn theo chương trình môn học Toán Cao cấp dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Cuốn sách gồm 4 chương:

. Chương 1: Đại số tuyến tính

. Chương 2: Phép tính vi phân

. Chương 3: Tích phân

. Chương 4: Lý thuyết chuỗi

Trích dẫn

Chúc Hoàng Nguyên (ch.b). Giáo trình Toán cao cấp I.Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình toán cao cấp IGiáo trình quy hoạch tuyến tínhGiáo trình xác suất thống kê
Giáo trình toán cao cấp 1Giáo trình quy hoạch tuyến tínhGiáo trình xác suất thống kê

Mã QR

Giáo trình toán cao cấp I

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:30 19/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ Bảy, 09:11 19/02/2022

Giáo trình xác suất thống kê

Thứ Sáu, 21:35 18/02/2022

Dẫn nhập về nghệ thuật

Thứ Sáu, 21:29 18/02/2022

Giáo trình Luật kinh tế

Thứ Sáu, 20:48 18/02/2022

Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Thứ Sáu, 20:24 18/02/2022