Dẫn nhập về nghệ thuật

Nội dung của cuốn sách trình bày về: Nghệ thuật là gì? Lược sử nghệ thuật phương tây: Ý tưởng và chủ đề; Nguồn gốc của nghệ thuật; Hình thức và ý nghĩa; Mục đích của nghệ thuật; Sức mạnh của hình ảnh: Tại sao nghệ thuật gây tranh cãi.

Dẫn nhập về nghệ thuật

Adams, Laurie Schneider

Thế giới

2019

Tóm tắt

Cuốn sách “Dẫn nhập về nghệ thuật” bàn về các lĩnh vực nghệ thuật thị giác chính yếu – hội họa, điêu khắc, kiến trúc – và những loại hình nghệ thuật gần đây hơn chẳng hạn như nghệ thuật sắp đặt. Sách cũng tổng hợp quan điểm của các nghệ sĩ, thỉnh thoảng có trích dẫn trực tiếp từ chính các nghệ sĩ để làm rõ các quan điểm ấy. Trải suốt nội dung cuốn sách là những đề tài nghệ thuật từ đề tài phổ quát hiện diện khắp nơi trên thế giới cho đến đề tài đặc trung cho một nền văn hóa hoặc một giai đoạn lịch sử cụ

Cuốn sách trình bày các nội dung chính sau:

. Nghệ thuật là gì?

. Lược sử nghệ thuật phương Tây: Ý tưởng và chủ đề

. Nguồn gốc của nghệ thuật

. Hình thức và ý nghĩa

. Mục địch của nghệ thuật

. Sức mạnh của hình ảnh: Tại sao nghệ thuật gây tranh cãi.

Trích dẫn

Adams, Laurie Schneider. Dẫn nhập về nghệ thuật. Thế giới, 2019

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Dẫn nhập về nghệ thuậtGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
Dẫn nhập về nghệ thuậtGiáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã QR

Dẫn nhập về nghệ thuật

Nội dung

  • Thứ Sáu, 21:29 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Luật kinh tế

Thứ Sáu, 20:48 18/02/2022

Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Thứ Sáu, 20:24 18/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Thứ Sáu, 17:56 18/02/2022

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Thứ Sáu, 16:38 18/02/2022

Độc chất học

Thứ Sáu, 15:28 18/02/2022

Video giới thiệu