Giáo trình Luật kinh tế

Giáo trình trình bày những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế và luật thương mại, luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng tron lĩnh vực kinh doanh, thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Giáo trình Luật kinh tế

Vũ Thị Hồng Vân (ch.b)

Thống kê

2018

Tóm tắt

Giáo trình “Luật kinh tế” được biên soạn để phục vụ sinh viên trong việc học tập, tham khảo và nghiên cứu. Nội dung phân tích những vấn đề trọng tâm của quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành; pháp luật về phá sản doanh nghiệp; những nội dung cơ bản về hợp đồng kinh doanh, thương mại; pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.

Giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế và Luật Thương mại

Chương 2: Luật doanh nghiệp

Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Chương 4: Pháp luật về phá sản

Chương 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Trích dẫn

Vũ Thị Hồng Vân (ch.b). Giáo trình luật kinh tế. Thống kê, 2018

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương

Mã QR

Giáo trình Luật kinh tế

Nội dung

  • Thứ Sáu, 20:48 18/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Thứ Sáu, 20:24 18/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Thứ Sáu, 17:56 18/02/2022

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Thứ Sáu, 16:38 18/02/2022

Độc chất học

Thứ Sáu, 15:28 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022