Giáo trình Luật kinh tế

Giáo trình trình bày những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế và luật thương mại, luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng tron lĩnh vực kinh doanh, thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Giáo trình Luật kinh tế

Vũ Thị Hồng Vân (ch.b)

Thống kê

2018

Tóm tắt

Giáo trình “Luật kinh tế” được biên soạn để phục vụ sinh viên trong việc học tập, tham khảo và nghiên cứu. Nội dung phân tích những vấn đề trọng tâm của quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành; pháp luật về phá sản doanh nghiệp; những nội dung cơ bản về hợp đồng kinh doanh, thương mại; pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại.

Giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế và Luật Thương mại

Chương 2: Luật doanh nghiệp

Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

Chương 4: Pháp luật về phá sản

Chương 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

Trích dẫn

Vũ Thị Hồng Vân (ch.b). Giáo trình luật kinh tế. Thống kê, 2018

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương
Giáo trình Luật kinh tếGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhGiáo trình Pháp luật đại cương

Mã QR

Giáo trình Luật kinh tế

Nội dung

  • Thứ Sáu, 20:48 18/02/2022