Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học. Hệ lực không gian. Ma sát. Trọng tâm. Động học điểm chuyển động cơ bản của vật rắn. Hợp chuyển động điểm. Chuyển động song phẳng của vật rắn

Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Đỗ Sanh (ch.b)

Giáo dục

1997

Tóm tắt

Cơ học là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kĩ thuật. Nó không những là cơ sở cho hàng loạt các môn kĩ thuật cơ sở và kĩ thuật chuyên ngành mà còn xây dựng tiềm lực tư duy khoa học cho các kĩ sư và cán bộ khoa học kĩ thuật tương lai.

Dưới sự chỉ đạo của Vụ Đào tạo, Đại học và Hội đồng giảng dạy môn cơ học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tập thể tác giả các trường đại học được biên soạn giáo trình Cơ học nhằm phục vụ chương trình cải cách giáo dục của Bộ cho các trường đại học kĩ thuật. Giáo trình Cơ học gồm bốn phần và được in thành ba tập.

Tập 1: Tĩnh học và động học trình bày các nôi dung cơ bản sau:

. Các khái niệm cơ bản về tiền đề tĩnh học

. Hệ lực không gian

. Ma sát

. Trọng tâm

. Động học điểm chuyển động cơ bản của vật rắn. Hợp chuyển động điểm

. Chuyển động song phẳng của vật rắn.

Trích dẫn

Đỗ Sanh (ch.b). Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học.Giáo dục, 1997.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Cơ học (Tập 1) Tĩnh học và động họcVật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng (Tập 3) Quang học và vật lý lượng tửGiáo trình quy hoạch tuyến tính
Cơ học (Tập 1) Tĩnh học và động học
Vật lý đại cương các nguyên lý và ứng dụng (Tập 3) Quang học và vật lý lượng tửGiáo trình quy hoạch tuyến tính

Mã QR

Cơ học (Tập 1) Tĩnh học và động học

Nội dung

  • Thứ Sáu, 20:24 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Thứ Sáu, 17:56 18/02/2022

Ăn mòn và bảo vệ kim loại

Thứ Sáu, 16:38 18/02/2022

Độc chất học

Thứ Sáu, 15:28 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022