Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giới thiệu tiến trình từng bước của quá trình nghiên cứu khoa học gồm: tìm kiếm đề tài nghiên cứu và phân tích, xử lí thông tin tổng quan tài liệu, kế hoạch triển khai nghiên cứu, phương pháp viết và kĩ thuật trình bày nội dung chính của một số dạng tài liệu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Cuốn sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học” được viết theo xu hướng ứng dụng, cụ thể hóa các lý luận về phương pháp nghiên cứu nhằm cung cấp các lời khuyên, tiến trình từng bước của quá trình nghiên cứu khoa học. Một số khó khan hay gặp nhất của người bắt đầu làm nghiên cứu như cách tìm và đọc tài liệu, phát triển vấn đề nghiên cứu, cách trình bày đề cương nghiên cứu, báo cáo, bài báo khoa học sẽ được trình bày một cách chi tiết.

Cuốn sách gồm 6 chương:

. Chương 1: Cơ bản về Nghiên cứu khoa học

. Chương 2: Đề tài nghiên cứu

. Chương 3: Thông tin tổng quan

. Chương 4: Kế hoạch triển khai nghiên cứu

. Chương 5: Viết khoa học

. Chương 6: Một số dạng tài liệu khoa học

Trích dẫn

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự. Phương pháp nghiên cứu khoa học.Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Phương pháp nghiên cứu khoa họcGiáo trình xác suất thống kêGiáo trình quy hoạch tuyến tính
Phương pháp nghiên cứu khoa họcGiáo trình xác suất thống kêGiáo trình quy hoạch tuyến tính

Mã QR

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:11 19/02/2022