Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giới thiệu tiến trình từng bước của quá trình nghiên cứu khoa học gồm: tìm kiếm đề tài nghiên cứu và phân tích, xử lí thông tin tổng quan tài liệu, kế hoạch triển khai nghiên cứu, phương pháp viết và kĩ thuật trình bày nội dung chính của một số dạng tài liệu khoa học

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự

Khoa học và Kỹ thuật

2010

Tóm tắt

Cuốn sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học” được viết theo xu hướng ứng dụng, cụ thể hóa các lý luận về phương pháp nghiên cứu nhằm cung cấp các lời khuyên, tiến trình từng bước của quá trình nghiên cứu khoa học. Một số khó khan hay gặp nhất của người bắt đầu làm nghiên cứu như cách tìm và đọc tài liệu, phát triển vấn đề nghiên cứu, cách trình bày đề cương nghiên cứu, báo cáo, bài báo khoa học sẽ được trình bày một cách chi tiết.

Cuốn sách gồm 6 chương:

. Chương 1: Cơ bản về Nghiên cứu khoa học

. Chương 2: Đề tài nghiên cứu

. Chương 3: Thông tin tổng quan

. Chương 4: Kế hoạch triển khai nghiên cứu

. Chương 5: Viết khoa học

. Chương 6: Một số dạng tài liệu khoa học

Trích dẫn

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự. Phương pháp nghiên cứu khoa học.Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Phương pháp nghiên cứu khoa họcGiáo trình xác suất thống kêGiáo trình quy hoạch tuyến tính
Phương pháp nghiên cứu khoa họcGiáo trình xác suất thống kêGiáo trình quy hoạch tuyến tính

Mã QR

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nội dung

  • Thứ Bảy, 09:11 19/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình xác suất thống kê

Thứ Sáu, 21:35 18/02/2022

Dẫn nhập về nghệ thuật

Thứ Sáu, 21:29 18/02/2022

Giáo trình Luật kinh tế

Thứ Sáu, 20:48 18/02/2022

Cơ học (Tập 1): Tĩnh học và động học

Thứ Sáu, 20:24 18/02/2022

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Thứ Sáu, 17:56 18/02/2022