Giáo trình kế toán tài chính

Giáo trình Kế toán tài chính được tập thể giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán trường ĐHCN Hà Nội biên soạn.

Giáo trình kế toán tài chính

Trần Thị Dung; Nguyễn Thị Hồng Nga

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Trong những năm gần đây cùng với sự đổi mới của đất nước, kế toán -một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu, không ngừng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với tình hình mới của nền kinh tế. Trong thời gian qua Bộ tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán Việt nam, những chuẩn mực này được xây dựng dựa trên nền tảng những chuẩn mực kế toán quốc tế, góp phần ngày càng hoàn thiện hệ thống kế toán của Việt Nam.

Để cập nhật những thông tin sửa đổi, bổ sung mới các quy định kế toán hiện hành, cung cấp kịp thời tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, gioảng dạy và học tập của giảng viên – sinh viên trong nhà trường, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐHCN Hà Nội đã biên soạn cuốn Giáo trình kế toán tài chính. Tập thể tác giả đã cập nhật chế độ kế toán và các thông tư hướng dẫn mới nhất như: Thông tư số 210/2009/TT-BTC, Thông tư số 228/2009/TT – BTC…..

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

+ Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền.

+ Chương 3: Kế toán các khoản phải thu, ứng và trả trước.

+ Chương 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.

+ Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

+ Chương 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

+ Chương 7: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Chương 8: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

+ Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư.

+ Chương 10: Kế toán các khoản vay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Chương 11: Báo cáo tài chính.

Trích dẫn

Trần Thị Dung; Nguyễn Thị Hồng Nga. Giáo trình kế toán tài chính, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Giáo trình kế toán tài chính

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:30 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Giáo trình chuẩn HSK 1

Thứ Sáu, 08:21 18/02/2022

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Thứ Sáu, 08:03 18/02/2022

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Thứ Sáu, 07:44 18/02/2022

Thực hành hàn Tig

Thứ Năm, 20:50 17/02/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 20:22 17/02/2022

Video giới thiệu