Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Nội dung tập 2 gồm có 5 chương:

+ Chương 5: Cấu trúc của các mạng thời gian rời rạc

+ Chương 6: Biến đổi Fourier rời rạc và FFT

+ Chương 7: Thiết kế các mạch lọc số IIR

+ Chương 8: Thiết kế các mạch lọc số FIR

+ Chương 9: Dàn lọc số và các ứng dụng

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2. Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với MatlabGiáo trình Xử lý số tín hiệu

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 1

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Mã QR

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Tập 2.

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:03 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kế toán tài chính Phần 3

Thứ Sáu, 07:44 18/02/2022

Thực hành hàn Tig

Thứ Năm, 20:50 17/02/2022

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 20:22 17/02/2022

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Thứ Năm, 19:57 17/02/2022

Economic Development

Thứ Năm, 18:10 17/02/2022

Video giới thiệu