Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab.

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách bắt đầu là phần tóm tắt lý thuyết, tiếp đến là đề bài bài tập và cuối cùng là phần trả lời và hướng dẫn giải. Tất cả các bài tập đều được giải chi tiết vừa bằng phương pháp giải tích truyền thống, vừa được tính toán và mô phỏng trên phần mềm Matlab. Chính vì vậy, các kết quả và lời giải của các bài tập đều được thể hiện dưới dạng các công thức toán học chặt chẽ với độ chính xác rất cao.

Nội dung cuốn sách gồm có 4 chương:

+ Chương 1: Tín hiệu và các phép toán trên tín hiệu

+ Chương 2: Các hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến với thời gian

+ Chương 3: Biến đổi Z

+ Chương 4: Phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Z

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab. Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với MatlabGiáo trình Xử lý số tín hiệuGiáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Giáo trình Xử lý số tín hiệu

Giáo trình Thực hành Kỹ thuật xung - số

Mã QR

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Thứ Năm, 08:07 17/02/2022

发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I

Thứ Năm, 07:55 17/02/2022

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Thứ Tư, 22:31 16/02/2022

TV Digital

Thứ Tư, 22:17 16/02/2022

Giáo trình Pháp luật đại cương

Thứ Tư, 21:14 16/02/2022