Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Những năm gần đây, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập, Bộ Tài chính đã ban hành một hệ thống bao gồm 26 chuẩn mực kế toán cùng nhiều thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán ban hành, áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước nhằm đạt được sự đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Đặng Ngọc Hùng

Thống kê

2021

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của giáo trình được trình bày trong các chương sau:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

+ Chương 2: Kế toán hoạt động mua – bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại.

+ Chương 3: Kế toán trong các doanh nghiệp dịch vụ.

+ Chương 4: Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Trích dẫn

Đặng Ngọc Hùng. Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ, Thống kê, 2021

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệpGiáo trình Marketinng căn bản
Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụNguyên lý chung định giá tài sản & giá trị doanh nghiệpGiáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)

Mã QR

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:20 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Đầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn

Thứ Hai, 12:57 09/05/2022

How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing

Thứ Hai, 11:42 09/05/2022

How to Design and Evaluate Research in Education

Thứ Hai, 11:17 09/05/2022

Video giới thiệu