Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Contrastive Linguistics is the first book written by a linguist from mainland China on the histories and principles of comparing and contrasting Chinese and Western languages, specifically English. From Wilhelm von Humboldt's initial study in comparative linguistics to the present day, traditional scholarship in contrastive linguistics has taken a Western perspective and shown how foreign languages relate to the Indo-European language family

Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Pan Wenguo

Bloomsbury

2021

Abstract

Contrastive Linguistics is the first book written by a linguist from mainland China on the histories and principles of comparing and contrasting Chinese and Western languages, specifically English. From Wilhelm von Humboldt's initial study in comparative linguistics to the present day, traditional scholarship in contrastive linguistics has taken a Western perspective and shown how foreign languages relate to the Indo-European language family. However, such a view has a limited scope, and there is an alternative history to contrastive linguistics. This book is an attempt by Professor Wenguo Pan to redress the balance in contrastive linguistics, comparing Western languages to Chinese, rather than vice versa. He provides a survey of contrastive linguistics in China throughout the past century, and aims to open a window for the world to see what the new generations of Chinese linguists are doing in this exciting field, and to start a dialogue between scholars of different backgrounds and linguistic traditions. Contrastive Linguistics looks at the history of this discipline both in Europe and in China. Professor Pan presents a survey of the historical, philosophical and methodological foundations of the discipline, but also examines its scope in relation to general, comparative, anthropological and applied linguistics. This book will be of interest to academics interested in a new perspective on contrastive linguistics or Chinese linguistics.

(https://www.bloomsbury.com/)

Citation

Pan Wenguo. Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology. Bloomsbury, 2021.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology Halliday's introduction to functional grammar Style: Lessons in Clarity and Grace
Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology
Halliday's introduction to functional grammarStyle: Lessons in Clarity and Grace

QR code

 Contrastive linguistics: History, philosophy and methodology

Content

  • Thứ Hai, 13:19 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Hướng dẫn bài bản xây dựng và chuyển đổi Dữ liệu nền tảng doanh nghiệp thành tiền: Tạo ra nội dung biến người hâm mộ trở thành khách hàng

Thứ Hai, 13:06 09/05/2022

Đầu tư chất lượng: Sở hữu những công ty tốt nhất trong dài hạn

Thứ Hai, 12:57 09/05/2022

How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing

Thứ Hai, 11:42 09/05/2022

How to Design and Evaluate Research in Education

Thứ Hai, 11:17 09/05/2022

Halliday's introduction to functional grammar

Thứ Hai, 11:00 09/05/2022

Video giới thiệu