Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,

Giáo trình tài chính tiền tệ

Phạm Ngọc Dũng

Tài chính

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính, tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6: Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9: Tài chính quốc tế.

+ Chương 10: Quản lý rủi ro tài chính

Trích dẫn

Phạm Ngọc Dũng, Giáo trình tài chính tiền tệ Tài chính, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tài chính tiền tệGiáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

Giáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:00 25/01/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Giáo trình quản trị chất lượng

Thứ Ba, 13:18 25/01/2022

Car Design

Thứ Ba, 09:58 25/01/2022

Dao động kỹ thuật

Thứ Hai, 22:55 24/01/2022

Cơ điện tử

Thứ Hai, 22:00 24/01/2022

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Thứ Hai, 15:56 24/01/2022

Video giới thiệu