Giáo trình kế toán quản trị

Giáo trình này biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính.

Giáo trình kế toán quản trị

Đặng Ngọc Hùng

Thống kê

2018

Tóm tắt

Nội dung của cuốn sách gồm các chương:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

+ Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí trong kế toán quản trị

+ Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí và giá thành

+ Chương 4: Phân tích mối quan hệ chi phi-khối lượng-lợi nhuận

+ Chương 5: Định mức chi phí và dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh

Trích dẫn

Đặng Ngọc Hùng. Giáo trình kế toán quản trị. Thống kê, 2018

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trịKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuGiàu từ chứng khoán : Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất mọi thời đại
Giáo trình kế toán quản trịKế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuGiàu từ chứng khoán : Bài học từ những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất mọi thời đại

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:29 18/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh ứng dụng trong nghiên cứu

Thứ Tư, 14:21 18/05/2022

Giáo trình luyện thép lò thổi oxy

Thứ Tư, 14:17 18/05/2022

Thiết bị đo lường nhiệt

Thứ Tư, 14:11 18/05/2022

Giáo trình thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh

Thứ Tư, 14:05 18/05/2022

Tính nhiệt Tuabin khí

Thứ Tư, 14:01 18/05/2022