Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị. Các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp, xác định chi phí sản xuất sản phẩm - dịch vụ. Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Dự toán sản xuất kinh doanh. Kế toán trách nhiệm. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp. Thông tin kế toán quản trị cho việc ra các quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Nguyễn Ngọc Quang

Kinh tế quốc dân

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ bao gồm các chương:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị

+ Chương 2: Các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp.

+ Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ.

+ Chương 4: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận.

+ Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh.

+ Chương 6: Kế toán trách nhiệm.

+ Chương 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

+ Chương 8: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

+ Chương 9: Thông tin kế toán với việc ra quyết định đầu tư dài hạn

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Quang. Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu, Kinh tế quốc dân, 2010

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuKế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Mã QR

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:29 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Thiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điện

Thứ Ba, 15:20 17/05/2022

Động lực học ô tô

Thứ Ba, 15:08 17/05/2022

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

Thứ Ba, 14:34 17/05/2022

Thị trường du lịch

Thứ Ba, 13:22 17/05/2022

Thiết kế tính toán ô tô

Thứ Ba, 11:26 17/05/2022

Video giới thiệu