Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị. Các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp, xác định chi phí sản xuất sản phẩm - dịch vụ. Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Dự toán sản xuất kinh doanh. Kế toán trách nhiệm. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp. Thông tin kế toán quản trị cho việc ra các quyết định ngắn hạn và đầu tư dài hạn

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Nguyễn Ngọc Quang

Kinh tế quốc dân

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ bao gồm các chương:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị

+ Chương 2: Các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp.

+ Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ.

+ Chương 4: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận.

+ Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh.

+ Chương 6: Kế toán trách nhiệm.

+ Chương 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

+ Chương 8: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

+ Chương 9: Thông tin kế toán với việc ra quyết định đầu tư dài hạn

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Quang. Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu, Kinh tế quốc dân, 2010

Bộ sưu tập

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫuKế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Mã QR

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:29 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Thiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điện

Thứ Ba, 15:20 17/05/2022

Động lực học ô tô

Thứ Ba, 15:08 17/05/2022

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

Thứ Ba, 14:34 17/05/2022

Thị trường du lịch

Thứ Ba, 13:22 17/05/2022

Thiết kế tính toán ô tô

Thứ Ba, 11:26 17/05/2022