Thị trường du lịch

Cuốn “Thị trường du lịch” cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về bản chất, đặc điểm, chức năng về các loại thị trường du lịch trên thế giới, ASEAN cũng như ở Việt Nam.

Thị trường du lịch

Nguyễn Văn Lưu

Đại học Quốc gia Hà Nội

2009

Tóm tắt

Cuốn “Thị trường du lịch” cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về bản chất, đặc điểm, chức năng về các loại thị trường du lịch trên thế giới, ASEAN cũng như ở Việt Nam.

Nội dung chính gồm 2 phần:

+ Phần thứ nhất: Lý luận tổng quan về thị trường du lịch: trình bày khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức nang và phân loại thị trường du lịch; cầu du lịch; cung du lịch.

+ Phân thứ 2: Thị trường du lịch thế giới, thị trường du lịch ASEAN và thị trường du lịch Việt Nam: thị trường du lịch thế giới và ASEAN; thị trường du lịch Việt Nam.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lưu. Thị trường du lịch. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Thị trường du lịchLập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệpGiáo trình du lịch sinh thái

Thị trường du lịch

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệpGiáo trình du lịch sinh thái

Mã QR

Thị trường du lịch

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:22 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Thiết kế tính toán ô tô

Thứ Ba, 11:26 17/05/2022

Thiết kế các mạng và hệ thống điện

Thứ Ba, 11:14 17/05/2022

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Thứ Ba, 11:11 17/05/2022

Vận hành hệ thống điện

Thứ Ba, 10:56 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Truyền lực

Thứ Ba, 10:53 17/05/2022

Video giới thiệu