Thị trường du lịch

Cuốn “Thị trường du lịch” cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về bản chất, đặc điểm, chức năng về các loại thị trường du lịch trên thế giới, ASEAN cũng như ở Việt Nam.

Thị trường du lịch

Nguyễn Văn Lưu

Đại học Quốc gia Hà Nội

2009

Tóm tắt

Cuốn “Thị trường du lịch” cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về bản chất, đặc điểm, chức năng về các loại thị trường du lịch trên thế giới, ASEAN cũng như ở Việt Nam.

Nội dung chính gồm 2 phần:

+ Phần thứ nhất: Lý luận tổng quan về thị trường du lịch: trình bày khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức nang và phân loại thị trường du lịch; cầu du lịch; cung du lịch.

+ Phân thứ 2: Thị trường du lịch thế giới, thị trường du lịch ASEAN và thị trường du lịch Việt Nam: thị trường du lịch thế giới và ASEAN; thị trường du lịch Việt Nam.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lưu. Thị trường du lịch. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Thị trường du lịchLập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệpGiáo trình du lịch sinh thái

Thị trường du lịch

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện chuyên nghiệpGiáo trình du lịch sinh thái

Mã QR

Thị trường du lịch

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:22 17/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Thiết kế tính toán ô tô

Thứ Ba, 11:26 17/05/2022

Thiết kế các mạng và hệ thống điện

Thứ Ba, 11:14 17/05/2022

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Thứ Ba, 11:11 17/05/2022

Vận hành hệ thống điện

Thứ Ba, 10:56 17/05/2022

Giáo trình công nghệ ô tô Phần Truyền lực

Thứ Ba, 10:53 17/05/2022