Giáo trình du lịch sinh thái

Giáo trình "Du lịch sinh thái" góp phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tàng về du lịch sinh thái, các đặc trưng và nguyên tắc thực hiện của du lịch sinh thái, các điều kiện phát triển, đồng thời cung cấp các kiến thức về tiềm năng đánh giá được khả năng phát triển du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn Việt Nam.

Giáo trình du lịch sinh thái

Nguyễn Thị Phương Nga (chủ biên)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Giáo trình "Du lịch sinh thái" góp phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tàng về du lịch sinh thái, các đặc trưng và nguyên tắc thực hiện của du lịch sinh thái, các điều kiện phát triển, đồng thời cung cấp các kiến thức về tiềm năng đánh giá được khả năng phát triển du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia và khu bảo tồn Việt Nam.

Nội dung của giáo trình gồm có 3 chương:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch sinh thái: trình bày lịch sử hình thành và phát triển, khái niệm và đặc trưng, các nguyên tắc và yêu cầu phát triển, điều kiện phát triển, các hoạt động, điểm du lịch sinh thái.

+ Chương 2: Khai thác và phát triển du lịch sinh thái: trình bày về tài nguyên, quy hoạch, chương trình, yêu cầu đối với những người tham gia vào du lịch sinh thái.

+ Chương 3: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam: trình bày khái quát chung, các loại tài nguyên du lịch sinh thái, tài nguyên du lịch sinh thái ở các khu vực bảo tồn ở Việt Nam, tài nguyên du lịch sinh thái biển đảo, phát triển du lịch sinh thái ở một số vườn quốc gia.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Phương Nga (chủ biên). Giáo trình du lịch sinh thái. Thống kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Giáo trình Du lịch sinh thái

Giáo trình nhập môn du lịch học

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Mã QR

Giáo trình du lịch sinh thái

Nội dung

  • Thứ Ba, 22:07 03/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Máy biến áp

Thứ Ba, 19:47 03/05/2022

Lưới điện và hệ thống điện - Tập 2 (Trần Bách)

Thứ Ba, 19:08 03/05/2022

Lưới điện và hệ thống điện Tập 1

Thứ Ba, 18:43 03/05/2022

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Ba, 18:02 03/05/2022

Lập trình điều khiển với Arduino

Thứ Ba, 14:10 03/05/2022