Lưới điện và hệ thống điện Tập 1

Cuốn sách trình bày khái niệm chung về hệ thống điện và lưới điện; tính toán chế độ đối xứng và không đối xứng của lưới điện trung, hạ áp, tính toán lưới hệ thống và đường dây tải điện dài, lựa chọn dây dẫn, điều chỉnh điện ạp, bù công suất phản kháng và giảm tổn thất điện năng....

Lưới điện và hệ thống điện - Tập 1

Trần Bách

Khoa học và kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Bộ sách Lưới Điện Và Hệ Thống Điện gồm 05 tập Tập 1 này: Trình bày những vấn đề chung về lưới điện: Khái niệm chung về hệ thống điện và lưới điện; tính toán chế độ đối xứng và không đối xứng của lưới điện trung, hạ áp; Tính toán lưới hệ thống và đường dây tải điện dài; Lựa chọn dây dẫn; Điều chỉnh điện áp; Bù công suất phản kháng và giảm tổn thất điện năng; Khái niệm về độ tin cậy và tính toán kinh tế lưới điện. Nội dung bày phỏng theo nội dung giáo trình lưới điện ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nội dung cuốn sách gồm những chương sau:

 • Chương 1: Khái Niệm Chung Về Hệ Thống Điện Và Lưới Điện
 • Chương 2: Sơ Đồ Tính Toán Và Các Thông Số Của Các Phần Tử Của Lưới Điện
 • Chương 3: Đặc Tính truyền Tải Điện Nǎng
 • Chương 4: Tính Toán Chế Độ Xác Lập Của Lưới Phân Phối
 • Chương 5: Tính Toán Lưới hệ thống Và Lưới truyền Tải
 • Chương 6: Lựa Chọn Dây Dẫn Trong Lưới Điện
 • Chương 7: Điều Chỉnh Điện áp Trong Hệ Thống Điện
 • Chương 8: Bù Công Suất Phản Kháng
 • Chương 9: Độ Tin Cậy Của Lưói Điện
 • Chương 10: Tính Toán Kinh Tế Lưới Điện.

Trích dẫn

Trần Bách, Lưới điện và hệ thống điện Tập 1, Khoa học và kỹ thuật, 2006

Bộ sưu tập

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ( 7510301)

Tài liệu liên quan

Lưới điện và hệ thống điện Tập 1Electric Power Distribution, Automation, Protection, And ControlRenewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning
Lưới điện và hệ thống điện Tập 1Electric Power Distribution, Automation, Protection, And ControlRenewable Energy: Physics, Engineering, Environmental Impacts, Economics and Planning

Mã QR

Lưới điện và hệ thống điện Tập 1

Nội dung

 • Thứ Ba, 18:43 03/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Ba, 18:02 03/05/2022

Lập trình điều khiển với Arduino

Thứ Ba, 14:10 03/05/2022

Điều khiển khí nén - Tập 3

Thứ Hai, 17:34 02/05/2022

Điều khiển khí nén - Tập 2

Chủ Nhật, 23:19 01/05/2022

Điều khiển khí nén - Tập 1

Chủ Nhật, 19:08 01/05/2022

Video giới thiệu