Giáo trình nhập môn du lịch học

Giáo trình nhập môn du lịch học được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về du lịch một cách có hệ thống trước khi học tập những môn chuyên ngành khác. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động du lịch.

Giáo trình nhập môn du lịch học

Lê Thu Hương

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Giáo trình nhập môn du lịch học được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề cơ bản về du lịch một cách có hệ thống trước khi học tập những môn chuyên ngành khác. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho những ai có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động du lịch.

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Khái quát về du lịch học: trình bày các vấn đề cơ bản về du lịch, khái luận chung về du lịch học.

+ Chương 2: Sự hình thành và phát triển du lịch: trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển du lịch trên thế giới, su hướng phát triển của du lịch thế giới, quá trình hình thành và phát triển của du lịch Việt Nam.

+ Chương 3: Nhu cầu, động cơ và các loại hình du lich.

+ Chương 4: Điều kiện phát triển du lịch: trình bày những điều kiện chung, các điều kiện đặc trưng, các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch.

+ Chương 5: Sản phẩm và chất lượng sản phẩm du lich.

+ Chương 6: Thời vụ du lịch: trình bày khái niệm và đặc điểm của thời vụ du lịch, các yếu tố tác động lên tính thời vụ trong du lịch, một số giải pháp khắc phục tính thời vụ trong du lich.

+ Chương 7: Lao động trong du lịch: trình bày khái niệm, đặc điểm và vai trò của lao động du lịch, các nhóm lao động trong ngành du lich, yêu cầu đối với lao động trong ngành du lich.

+ Chương 8: Tác động của du lịch lên các lĩnh vực khác.

Trích dẫn

Lê Thu Hương. Giáo trình nhập môn du lịch học. Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịchGiáo trình tâm lý học du lịch

Giáo trình nhập môn du lịch học

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịchGiáo trình tâm lý học du lịch

Mã QR

Giáo trình nhập môn du lịch học

Nội dung

  • Thứ Ba, 18:02 03/05/2022