Giáo trình tâm lý học du lịch

Cuốn "Giáo trình tâm lý học du lịch" giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về tâm lý khách du lịch, nắm bắt kiến thức cơ bản về tâm lý học du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Giáo trình tâm lý học du lịch

Dương Đình Bắc

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Cuốn "Giáo trình tâm lý học du lịch" giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về tâm lý khách du lịch, nắm bắt kiến thức cơ bản về tâm lý học du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Nội dung chính của giáo trình gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Khái quát về tâm lý học du lịch

+ Chương 2: Phẩm chất và năng lực của nhà cung ứng du lịch

+ Chương 3: Tâm lý khách du lịch

+ Chương 4: Các yếu tố tâm lý xã hội trong hoạt động du lịch

+ Chương 5: Một số vấn đề cơ bản về giao tiếp du lịch

Trích dẫn

Dương Đình Bắc. Giáo trình tâm lý học du lịch. Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tâm lý học du lịchGiáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình du lịch sinh thái

Giáo trình tâm lý học du lịch

Giáo trình nhập môn du lịch họcGiáo trình du lịch sinh thái

Mã QR

Giáo trình tâm lý học du lịch

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:17 12/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

What color is your parachute? A practical manual for Job-Hunters and Career-changers

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Decision support and business intelligence systems

Thứ Năm, 12:48 12/05/2022

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Thứ Năm, 10:39 12/05/2022

Kỹ thuật lạnh ứng dụng

Thứ Năm, 10:13 12/05/2022

Video giới thiệu