Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Cuốn "Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" trình bày những kiến thức về các hoạt động, đặc điểm lao động, những yếu tố tác động đến hướng dẫn du lịch và các kỹ năng hướng dẫn cho đối tượng khách.

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Dương Thị Thu Hà

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Cuốn "Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" trình bày những kiến thức về các hoạt động, đặc điểm lao động, những yếu tố tác động đến hướng dẫn du lịch và các kỹ năng hướng dẫn cho đối tượng khách.

Nội dung chính gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Khái quát về hoạt động hướng dẫn du lịch

+ Chương 2: Đặc điểm lao động và yêu cầu nghề nghiệp

+ Chương 3: Những yếu tố tác động đến hoạt động hướng dẫn du lịch

+ Chương 4: Quy trình và rèn luyện kỹ năng hướng dẫn

+ Chương 5: Tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng khách

+ Chương 6: Rèn luyện kỹ năng hưỡng dẫn du lịch

Trích dẫn

Dương Thị Thu Hà. Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành DU LỊCH (7810101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịchGiáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Giáo trình du lịch sinh tháiGiáo trình nhập môn du lịch học

Mã QR

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:06 12/05/2022