Phụ liệu may

Cuốn sách trình bày khái niệm, yêu cầu đối với vật liệu dựng trong may mặc; Phân loại, lựa chọn và sử dụng vật liệu dựng. Vật liệu liên kết: Chỉ may, khóa kéo, cúc, các phụ liệu liên kết khác. Các phụ liệu khác: Phụ liệu trang trí, các loại nhãn trên sản phẩm may, các loại phụ liệu đóng gói, đóng thùng sản phẩm may

Phụ liệu may

Nguyễn Thị Lệ

Nxb. Bách khoa Hà Nội

2019

Tóm tắt

Phụ liệu may là các loại vật liệu phụ sử dụng cho sản phẩm may để tăng khả năng tạo dáng, giữ hình dạng, liên kết vải, các chi tiết và trang trí cũng như tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình bảo quản, vận chuyển, bán hàng và sử dụng.

Các loại phụ liệu thường được sử dụng trên sản phẩm may như dựng chỉ, khóa kéo, cúc cài, cúc bấm, khóa cài và chốt điều chỉnh…mỗi loại phụ liệu có đặc điểm cấu trúc, chức năng và phương pháp liên kết riêng. Các phụ liệu may cần được lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng và loại sản phẩm. Cần chú ý những tiêu chuẩn quan trọng và quy định liên quan khi lựa chọn và sử dụng phụ liệu trên sản phẩm may để đảm bảo lợi ích cho cả người sản xuất và tiêu dùng. Để thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật và công nghệ sản xuất sản phẩm may, cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và cách lựa chọn cũng như các yêu cầu liên kết, sử dụng loại phụ liệu may cụ thể.

Xuất phát từ thực tế đó, tác giả biển soạn cuốn sách Phụ liệu may gồm 3 chương:

+ Chương 1: Vật liệu dựng

+ Chương 2: Vật liệu liên kết

+ Chương 3: Các phụ liệu khác.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Lệ. Phụ liệu may, Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Phụ liệu mayPhương pháp Kaizen The Kaizen WayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Phụ liệu may

Phương pháp Kaizen The Kaizen WayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Mã QR

Phụ liệu may

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:02 12/05/2022