Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Cuốn sách giới thiệu các nội dung: Vì sao triết lý Kaizen lại có hiệu quả; đặt ra những câu hỏi nhỏ; đi theo những suy nghĩ nhỏ; thực hiện những hành động nhỏ; giải quyết các vấn đề nhỏ; xác định những khoảnh khắc nhỏ; Áp dụng triết lý Kaizen vào cuộc sống

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Maurer, Robert

Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2019

Tóm tắt

Qua quyển sách này, bạn sẽ hiểu rằng thay đổi không phải là một phản ứng chống trả chỉ xảy ra trong các tình huống nguy cấp. Những sự thay đổi vĩ đại đều có thể thực hiện thông qua các bước nhỏ:

+ Đặt ra những câu hỏi nhỏ

+ Đi theo những suy nghĩ nhỏ

+ Thực hiện những hành động nhỏ

+ Giải quyết các vấn đề nhỏ

Các bước nhỏ đánh lừa không cho bộ não tạo ra sự chống đối với các thói quen, hành vi mới. Vì vậy, cho dù mục tiêu của bạn là gì - giảm cân, bỏ thuốc lá, viết một cuốn sách, bắt đầu một chương trình luyện tập, hoặc tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình thì kỹ thuật Kaizen đầy sức mạnh chính là phương thức để giúp bạn đạt được chúng.

Nếu bạn mong muốn tạo ra một sự thay đổi - sự thay đổi bền vững hy vọng bạn sẽ tiếp tục đọc cuốn sách này. Phương pháp này là một bí quyết mở, vốn được lưu hành rộng rãi giữa các công ty kinh doanh Nhật Bản hàng thập kỷ qua và được sử dụng hàng ngày một cách riêng tư bởi các cá nhân trên toàn thế giới.

“Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc được quyển sách này! Thật là một phương pháp nhẹ nhàng và đơn giản để giải quyết tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống của chúng ta”.

Trích dẫn

Maurer, Robert. Phương pháp Kaizen The Kaizen Way, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Phương pháp Kaizen The Kaizen WayPhụ liệu mayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Phụ liệu mayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Mã QR

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:08 12/05/2022