Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Cuốn sách giới thiệu các nội dung: Vì sao triết lý Kaizen lại có hiệu quả; đặt ra những câu hỏi nhỏ; đi theo những suy nghĩ nhỏ; thực hiện những hành động nhỏ; giải quyết các vấn đề nhỏ; xác định những khoảnh khắc nhỏ; Áp dụng triết lý Kaizen vào cuộc sống

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Maurer, Robert

Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2019

Tóm tắt

Qua quyển sách này, bạn sẽ hiểu rằng thay đổi không phải là một phản ứng chống trả chỉ xảy ra trong các tình huống nguy cấp. Những sự thay đổi vĩ đại đều có thể thực hiện thông qua các bước nhỏ:

+ Đặt ra những câu hỏi nhỏ

+ Đi theo những suy nghĩ nhỏ

+ Thực hiện những hành động nhỏ

+ Giải quyết các vấn đề nhỏ

Các bước nhỏ đánh lừa không cho bộ não tạo ra sự chống đối với các thói quen, hành vi mới. Vì vậy, cho dù mục tiêu của bạn là gì - giảm cân, bỏ thuốc lá, viết một cuốn sách, bắt đầu một chương trình luyện tập, hoặc tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình thì kỹ thuật Kaizen đầy sức mạnh chính là phương thức để giúp bạn đạt được chúng.

Nếu bạn mong muốn tạo ra một sự thay đổi - sự thay đổi bền vững hy vọng bạn sẽ tiếp tục đọc cuốn sách này. Phương pháp này là một bí quyết mở, vốn được lưu hành rộng rãi giữa các công ty kinh doanh Nhật Bản hàng thập kỷ qua và được sử dụng hàng ngày một cách riêng tư bởi các cá nhân trên toàn thế giới.

“Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đọc được quyển sách này! Thật là một phương pháp nhẹ nhàng và đơn giản để giải quyết tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống của chúng ta”.

Trích dẫn

Maurer, Robert. Phương pháp Kaizen The Kaizen Way, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT, MAY (7540203)

Tài liệu liên quan

Phương pháp Kaizen The Kaizen WayPhụ liệu mayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Phụ liệu mayKỹ thuật lạnh ứng dụng

Mã QR

Phương pháp Kaizen The Kaizen Way

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:08 12/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Phụ liệu may

Thứ Năm, 10:02 12/05/2022

Lý thuyết ô tô

Thứ Năm, 09:34 12/05/2022

Phương trình vi phân

Thứ Năm, 09:28 12/05/2022

Giáo trình công nghệ xử lý vật liệu

Thứ Năm, 09:26 12/05/2022

Luật đấu thầu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Thứ Năm, 09:09 12/05/2022