Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

ửa chữa điện ô tô: Ăc quy, bó dây, đồng hồ tốc độ và các hiển thị kế khác, hệ thống chiếu sáng, gạt nước và hệ thống nước rửa kính, còi, bộ phận sấy nóng và máy thông gió, đồng hồ, bộ phận sấy nóng kính, radio, điều chỉnh góc đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa, máy phát; Kỹ thuật sơn trong sửa chữa ô tô: Xử lý sơn cũ, kỹ thuật đánh giấy ráp, sử dụng chất tẩy sơn cũ, chuẩn bị kim loại trần để sơn, sử dụng sơn lót, kỹ thuật rán mặt nạ, thiết bị sơn, các loại sơn, kỹ thuật sơn, những vấn đề về sơn

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

Han Sang Don

Lao động - Xã hội

2001

Tóm tắt

Cuốn sách “Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô” dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Electrical Devices Maintenance”; “Paiting Repair”

Do Do Han Don chuyên gia Trung tâm Đào tạo và Hướng nghiệp Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc biên soạn.

Cuốn sách gồm các nội dung:

 • Ăc quy
 • Bó dây
 • Đồng hồ tốc độ và các hiển thị kế khác
 • Hệ thống chiếu sáng
 • Gạt nước và hệ thống nước rửa kính
 • Còi
 • Bộ phận sấy nóng và máy thông gió
 • Đồng hồ,
 • Bộ phận sấy nóng kính
 • Radio
 • Điều chỉnh góc đánh lửa
 • Hệ thống khởi động
 • Hệ thống đánh lửa
 • Máy phát

Trích dẫn

Han Sang Don. Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô. Lao động - Xã hội, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô Thiết kế tính toán ô tôKỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao
Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tôThiết kế tính toán ô tôKỹ thuật sửa chữa xe máy nâng cao

Mã QR

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

Nội dung

 • Thứ Ba, 14:34 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Thị trường du lịch

Thứ Ba, 13:22 17/05/2022

Thiết kế tính toán ô tô

Thứ Ba, 11:26 17/05/2022

Thiết kế các mạng và hệ thống điện

Thứ Ba, 11:14 17/05/2022

Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Thứ Ba, 11:11 17/05/2022

Vận hành hệ thống điện

Thứ Ba, 10:56 17/05/2022

Video giới thiệu