Giáo trình kế toán quốc tế

Trong quá trình chuyển nền kinh tế từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, hệ thống kế toán nước ta đang từng bước thay đổi. Việc nghiên cứu và tìm hiểu các chuẩn mực kế toán quốc tế cũng như hệ thống kế toán (đang được áp dụng tại các nước có nền kinh tế phát triển) là điều cần thiết đối với những người làm công tác kế toán và quản lý ở nước ta

Giáo trình kế toán quốc tế

Đặng Ngọc Hùng

Thống kê

2015

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, có kết cấu chặt chẽ bao gồm các chương:

+ Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quốc tế

+ Chương 2: Chuẩn mực kế toán quốc tế.

+ Chương 3: Quy trình kế toán.

+ Chương 4: Hệ thống báo cáo tài chính.

+ Chương 5: Kế toán trong công ty thương mại.

+ Chương 6: Kế toán tài sản ngắn hạn

+ Chương 7: Kế toán tài sản dài hạn.

+ Chương 8: Kế toán đầu tư tài chính

+ Chương 9: Kế toán nợ phải trả

+ Chương 10: kế toán vốn chủ sở hữu

Trích dẫn

Đặng Ngọc Hùng. Giáo trình kế toán quốc tế, Thống kê, 2015

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quốc tếKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế
Giáo trình kế toán quốc tếKế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Mã QR

Giáo trình kế toán quốc tế

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:44 17/05/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình các phương pháp gia công tiên tiến

Thứ Ba, 15:43 17/05/2022

Kế toán quản trị doanh nghiệp Lý thuyết cơ bản và nâng cao, bài tập thực hành và 1 số lời giải mẫu

Thứ Ba, 15:29 17/05/2022

Thiết bị điện từ: máy biến áp, máy biến năng và máy điện

Thứ Ba, 15:20 17/05/2022

Động lực học ô tô

Thứ Ba, 15:08 17/05/2022

Kỹ thuật sửa chữa điện và sơn ô tô

Thứ Ba, 14:34 17/05/2022