Analysis for Financial Management

Analysis for Financial Management, 11e presents standard techniques and modern developments in a practical and intuitive manner with an emphasis on the managerial applications of financial analysis

Analysis for Financial Management

Robert C. Higgins

M. Mc Graw - Hill

2004

Abstract

Analysis for Financial Management, 11e presents standard techniques and modern developments in a practical and intuitive manner with an emphasis on the managerial applications of financial analysis. It is intended for non-financial managers and business students interested in the practice of financial management.

New with the Eleventh Edition, Online McGraw-Hill’s adaptive learning component, LearnSmart, provides assignable modules that help students master chapter core concepts and come to class more prepared.

Citation

Robert C. Higgins. Analysis for Financial Management. M. Mc Graw - Hill, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Analysis for Financial ManagementGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán tài chính
Analysis for Financial ManagementGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán tài chính

QR code

Analysis for Financial Management

Content

  • Thứ Năm, 08:42 21/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Accounting : Text and cases

Thứ Năm, 08:32 21/07/2022

Accounting for derivatives and hedging

Thứ Năm, 08:12 21/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần II: Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính

Thứ Tư, 15:44 20/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Thứ Tư, 14:42 20/07/2022

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Tư, 14:26 20/07/2022

Video giới thiệu