Analysis for Financial Management

Analysis for Financial Management, 11e presents standard techniques and modern developments in a practical and intuitive manner with an emphasis on the managerial applications of financial analysis

Analysis for Financial Management

Robert C. Higgins

M. Mc Graw - Hill

2004

Abstract

Analysis for Financial Management, 11e presents standard techniques and modern developments in a practical and intuitive manner with an emphasis on the managerial applications of financial analysis. It is intended for non-financial managers and business students interested in the practice of financial management.

New with the Eleventh Edition, Online McGraw-Hill’s adaptive learning component, LearnSmart, provides assignable modules that help students master chapter core concepts and come to class more prepared.

Citation

Robert C. Higgins. Analysis for Financial Management. M. Mc Graw - Hill, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Analysis for Financial ManagementGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán tài chính
Analysis for Financial ManagementGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình kế toán tài chính

QR code

Analysis for Financial Management

Content

  • Thứ Năm, 08:42 21/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Accounting : Text and cases

Thứ Năm, 08:32 21/07/2022

Accounting for derivatives and hedging

Thứ Năm, 08:12 21/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần II: Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính

Thứ Tư, 15:44 20/07/2022

Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước phần I: Nhà nước và pháp luật

Thứ Tư, 14:42 20/07/2022

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Tư, 14:26 20/07/2022