Giáo trình kế toán tài chính

Kế toán tài chính là phân hệ thông tin thuộc hệ thống thông tin kế toán, thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin kế toán tài chính có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp, mà còn với nhiều đối tượng khác trong đó có các cơ quan chức năng của nhà nước. Do vậy việc tổ chức, thực hiện tốt kế toán tài chính không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của cơ quan soạn thảo, ban hành chế độ kế toán, của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý doanh nghiệp.

Giáo trình kế toán tài chính

Ngô Thế Chi

Tài chính

2006

Tóm tắt

Nội dung giáo trình Kế toán tài chính được chia thành 10 chương, nội dung nghiên cứu về: tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, đặc điểm kế toán chi phí, báo cáo tài chính, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ.
- Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước
- Chương 3: Kế toán các loại vật tư
- Chương 4: Kế toán tài chính cố định và các khoản đầu tư dài hạn
- CHương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Chương 6: Kế toán chi phi sán xuất và giá thành sản phẩm
- Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
- Chương 8: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
- Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ
- Chương 10: Báo cáo tài chính

Trích dẫn

Ngô Thế Chi. Giáo trình kế toán tài chính. Tài chính, 2006

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế
Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính

Nội dung

  • Thứ Hai, 11:40 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Mạng phân phối nội dung: Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng

Thứ Hai, 09:40 23/05/2022