Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản và tổng hợp cân đối kế toán. Toàn bộ quá trình hạch toán kế toán này được biên soạn đầy đủ trong cuốn "Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán".

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Nguyễn Thị Đông

Tài chính

2003

Tóm tắt

Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
+ Chương 1: Bản chất của hạch toán kế toán
+ Chương 2: Đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán
+ Chương 3: Phương pháp chứng từ
+ Chương4: Phương pháp tính giá
+ Chương 5: Phương pháp đối ứng tài khoản
+ Chương 6: Hệ thống tài khoản kế toán
+ Chương 7: Phương pháp tổng hợp và cân đối
+ Chương 8: Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
+ Chương 9: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán
+ Chương 10: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán

Trích dẫn

Nguyễn Thị Đông. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán. Tài chính, 2003

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánKế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánKế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Mã QR

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:55 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Exploring British Culture: Multi-level activities about life in the UK

Thứ Hai, 10:26 23/05/2022

Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

Thứ Hai, 10:13 23/05/2022

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Mạng phân phối nội dung: Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng

Thứ Hai, 09:40 23/05/2022

Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới

Thứ Hai, 09:33 23/05/2022

Video giới thiệu