Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Cuốn sách khảo sát một số các kiến thức cơ bản về nền tảng truyền thoại qua IP, bao gồm: Các cấu hình VoIP, Các đặc tính của Internet và IP, Các giao thức xử lý cuộc gọi IP, Các bộ mã hóa sử dụng trong VoIP, Các kỹ thuật lưu lượng hỗ trợ QoS trong VoIP, Các giao thức hỗ trợ thời gian thực cho VoIP, Cấu hình Gateway VoIP. Cuốn sách này còn trình bày chương trình phần mềm gọi điện thoại giữa hai máy tính sử dụng giao thức SIP, phần mềm chạy trên hệ điều hành Linux.

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Trần Công Hùng

Thông tin và truyền thông

2011

Tóm tắt

Truyền thoại qua IP (VoIP) là một trong những công nghệ được chú ý phát triển nhất hiện nay với mục tiêu có thể thay thế chức năng cung cấp dịch vụ thoại của mạng PSTN, thống nhất hệ thống truyền số liệu và truyền thoại. Nền tảng của công nghệ truyền thoại qua IP là sự kết hợp các quá trình mã hóa, đóng gói các tín hiệu thoại để truyền đi trên mạng IP tương tự như các gói dữ liệu.

VoIP đòi hỏi nhất thiết lập một hệ thống báo hiệu riêng có thể hoạt động trên các lớp giao thức TCP/IP hoặc UDP/IP. Hệ thống báo hiệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các quá trình trao đổi thông tin giữa các đầu cuối cũng như thông báo các yêu cầu thiết lập, giải tỏa và quản lý cuộc gọi.

VoIP là một lĩnh vực rộng lớn, vì vậy trong phạm vi của cuốn sách này chỉ khảo sát một số các kiến thức cơ bản về nền tảng truyền thoại qua IP, bao gồm:

- Các cấu hình VoIP

- Các đặc tính của Internet và IP

- Các giao thức xử lý cuộc gọi IP

- Các bộ mã hóa sử dụng trong VoIP

- Các kỹ thuật lưu lượng hỗ trợ QoS trong VoIP

- Các giao thức hỗ trợ thời gian thực cho VoIP

- Cấu hình Gateway VoIP

Bên cạnh tìm hiểu về lý thuyết và để thực tế hơn, cuốn sách này có trình bày chương trình phần mềm gọi điện thoại giữa hai máy tính sử dụng giao thức SIP, phần mềm chạy trên hệ điều hành Linux.

Trích dẫn

Trần Công Hùng, Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP, Thông tin và truyền thông, 2011.

Bộ sưu tập

Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIPGiáo trình Mạng máy tínhGiáo trình Trí tuệ nhân tạo
Kỹ thuật thoại trên IP - VOIPGiáo trình mạng máy tínhGiáo trình trí tuệ nhân tạo

Mã QR

Kỹ thuật thoại trên IP - VOIP

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:09 23/05/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Mạng phân phối nội dung: Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng

Thứ Hai, 09:40 23/05/2022

Hạch toán kế toán doanh nghiệp thương mại, Kế toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất nhập khẩu các chuẩn mực kế toán mới

Thứ Hai, 09:33 23/05/2022

Pragmatics: A resource book for students (4th edition)

Thứ Hai, 09:12 23/05/2022

Nguyên lí phần cứng và kĩ thuật ghép nối máy vi tính

Thứ Hai, 09:07 23/05/2022

Nguyên lý kế toán

Thứ Hai, 09:03 23/05/2022

Video giới thiệu