Giáo trình Mạng máy tính (Phạm Văn Hiệp)

Giáo trình mạng máy tính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng máy tín. Giáo trình được sử dụng cho sinh viên hệ Cao đẳng và Đại học thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Giáo trình Mạng máy tính

Phạm Văn Hiệp

Thanh Niên

2019

Tóm tắt

Nội dung được trình bày trong các chương mục một cách rõ ràng, logic, giáo trình này sẽ giúp sinh viên nhanh chóng tiếp thu được các kiến thức cơ bản về mạng máy tính, từ đó thiết kế, xây dựng một hệ thống mạng cho các phòng thí nghiệm thực hành, các văn phòng làm việc của các cơ quan, tổ chức...

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Mô hình tham chiếu OIS và các chuẩn mạng

Chương 3: Các giao thức truyền thông

Chương 4: Mạng cục bộ

Chương 5: Giới thiệu hệ điều hành mạng Windows Server

Trích dẫn

Phạm Văn Hiệp, Giáo trình mạng máy tính, Thanh niên, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Mạng máy tínhGiáo trình Mạng máy tínhGiáo trình Mạng máy tính
Giáo trình Mạng máy tính (Phạm Văn Hiệp)Giáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for Beginners

Mã QR

Giáo trình Mạng máy tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:30 16/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Grammatical theory: From transformational grammar to constraint-based approaches

Thứ Năm, 15:03 16/02/2023

Life: Student Book

Thứ Năm, 14:59 16/02/2023

The Relationship of Verbal and Nonverbal Communication

Thứ Năm, 14:49 16/02/2023

理系留学生のための自然科学の日本語 = Khoa học tự nhiên tiếng Nhật cho sinh viên khoa học Quốc tế

Thứ Năm, 13:54 16/02/2023

Introducing Phonology

Thứ Năm, 13:52 16/02/2023