Giáo trình khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu là một giai đoạn trong tiến trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu bao gồm các bước, các thuật giải nhằm tìm ra các mẫu, các mô hình tri thức còn tiềm ẩn trong dữ liệu. Các tri thức này phục vụ cho nhiệm vụ mô tả, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Giáo trình khai phá dữ liệu

Trần Hùng Cường; Trần Thanh Hùng

Thống kê

2017

Tóm tắt

Giáo trình "Khai phá dữ liệu" phần nào giúp độc giả bước đầu làm quen và tiến tới triển khai các ứng dụng của khai phá dữ liệu trong thực tế. Giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Cung cấp cho bạn đọc tổng quan về khai phá dữ liệu, các kỹ thuật cơ bản trong khai phá dữ liệu cũng như ứng dụng của kỹ thuật này trong thực tế.

Chương 2: Giới thiệu kỹ thuật khai phá dữ liệu đầu tiên đó là luật kết hợp, kỹ thuật này cho phép khám phá mối quan hệ giữa các tập mục trong các cơ sở dữ liệu giao dịch.

Chương 3: Đề cập đến kỹ thuật phân lớp dựa trên cây quyết định, xác suất và mạng nơron nhân tạo. Kỹ thuật này cho phép gán nhãn cho các đối tượng chưa được xếp lớp.

Chương 4: Trình bày kỹ thuật gom cụm. Kỹ thuật gom cụm nhằm nhóm các đối tượng có mức độ tương tự nhau dựa trên một tiêu chuẩn nào đó thành một nhóm. Một số phương pháp gom dựa trên phân hoạch và dựa trên phân cấp với các thuật toán tiêu biểu: thuật toán K - means, thuật toán gộp.

Chương 5: Giới thiệu một số phần mềm sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu cho các bài toán trong thực tế như Weka và Microsoft SQL Server. Bên cạnh đó, chương này cũng đề cập đến việc sử dụng ngôn ngữ C# để cài đặt các thuật toán khai phá.

Trích dẫn

Trần Hùng Cường; Trần Thanh Hùng. "Giáo trình Khai phá dữ liệu". Thống kê, 2017

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for BeginnersGiáo trình Mạng máy tính
Giáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for BeginnersGiáo trình Mạng máy tính (Phạm Văn Hiệp)

Mã QR

Giáo trình khai phá dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:47 25/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tiểu thuyết – Trường ca: Tuổi thơ dữ dội; Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo

Thứ Ba, 13:27 25/10/2022

Truyện- Tiểu thuyết: Đọc lại truyện Kiều; Bút máu; Lửa rừng

Thứ Ba, 13:12 25/10/2022

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

Thứ Ba, 13:03 25/10/2022

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Thứ Ba, 12:54 25/10/2022

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Thứ Ba, 12:47 25/10/2022