Giáo trình khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu là một giai đoạn trong tiến trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu bao gồm các bước, các thuật giải nhằm tìm ra các mẫu, các mô hình tri thức còn tiềm ẩn trong dữ liệu. Các tri thức này phục vụ cho nhiệm vụ mô tả, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Giáo trình khai phá dữ liệu

Trần Hùng Cường; Trần Thanh Hùng

Thống kê

2017

Tóm tắt

Giáo trình "Khai phá dữ liệu" phần nào giúp độc giả bước đầu làm quen và tiến tới triển khai các ứng dụng của khai phá dữ liệu trong thực tế. Giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Cung cấp cho bạn đọc tổng quan về khai phá dữ liệu, các kỹ thuật cơ bản trong khai phá dữ liệu cũng như ứng dụng của kỹ thuật này trong thực tế.

Chương 2: Giới thiệu kỹ thuật khai phá dữ liệu đầu tiên đó là luật kết hợp, kỹ thuật này cho phép khám phá mối quan hệ giữa các tập mục trong các cơ sở dữ liệu giao dịch.

Chương 3: Đề cập đến kỹ thuật phân lớp dựa trên cây quyết định, xác suất và mạng nơron nhân tạo. Kỹ thuật này cho phép gán nhãn cho các đối tượng chưa được xếp lớp.

Chương 4: Trình bày kỹ thuật gom cụm. Kỹ thuật gom cụm nhằm nhóm các đối tượng có mức độ tương tự nhau dựa trên một tiêu chuẩn nào đó thành một nhóm. Một số phương pháp gom dựa trên phân hoạch và dựa trên phân cấp với các thuật toán tiêu biểu: thuật toán K - means, thuật toán gộp.

Chương 5: Giới thiệu một số phần mềm sử dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu cho các bài toán trong thực tế như Weka và Microsoft SQL Server. Bên cạnh đó, chương này cũng đề cập đến việc sử dụng ngôn ngữ C# để cài đặt các thuật toán khai phá.

Trích dẫn

Trần Hùng Cường; Trần Thanh Hùng. "Giáo trình Khai phá dữ liệu". Thống kê, 2017

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for BeginnersGiáo trình Mạng máy tính
Giáo trình khai phá dữ liệuASP.NET Core 2.0 MVC & Razor Pages for BeginnersGiáo trình Mạng máy tính (Phạm Văn Hiệp)

Mã QR

Giáo trình khai phá dữ liệu

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:47 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Tiểu thuyết – Trường ca: Tuổi thơ dữ dội; Tiếng hát trên địa ngục Côn Đảo

Thứ Ba, 13:27 25/10/2022

Truyện- Tiểu thuyết: Đọc lại truyện Kiều; Bút máu; Lửa rừng

Thứ Ba, 13:12 25/10/2022

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

Thứ Ba, 13:03 25/10/2022

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Thứ Ba, 12:54 25/10/2022

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Thứ Ba, 12:47 25/10/2022

Video giới thiệu