Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

This book employs a cross-functional perspective, appealing to non-majors and practical for use in an MBA level course in operations management.

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

Roger G. Schroeder

McGraw-Hill Irwin

2011

Abstract

Operations Management: Contemporary Concepts and Cases, is an ideal book for the instructor seeking a short text with cases.

This book employs a cross-functional perspective, appealing to non-majors and practical for use in an MBA level course in operations management.

The size and price of the book also make the text attractive for the cross-functional curriculum where students are required to purchase more than one text.

The cases offer variety in length and rigor; and several are from Harvard and Darden. This mix makes the book appropriate for both undergraduates and MBA students.

Citation

Roger G. Schroeder. Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition. McGraw-Hill Irwin, 2011

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth editionMacroeconomics eighth editionOperations and Supply Management The Core
Operations management : Contemporary concepts and cases fifth editionMacroeconomics eighth editionOperations and Supply Management The Core

QR code

Operations management : Contemporary concepts and cases fifth edition

Content

  • Thứ Ba, 13:03 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Thứ Ba, 12:54 25/10/2022

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Thứ Ba, 12:47 25/10/2022

Từ điển toán học Anh - Việt

Thứ Ba, 11:50 25/10/2022

Bút ký: Tuyển tập I

Thứ Ba, 11:46 25/10/2022

Trên mảnh đất này; Mùa mưa; Hàm rồng

Thứ Ba, 11:19 25/10/2022