Macroeconomics eighth edition

Steve Slavin's lively and comprehensive Economics 11e has a student-friendly, step-by-step approach. As in previous editions, Slavin introduces more math review than other products to help students get past math phobias through consistent practice

Macroeconomics eighth edition

Stephen L. Slavin

McGraw Hill

2008

Abstract

Steve Slavin's lively and comprehensive Economics 11e has a student-friendly, step-by-step approach. As in previous editions, Slavin introduces more math review than other products to help students get past math phobias through consistent practice.

The content is set up as a workbook, encouraging students to fill in tables and graphs and work problems as they read to actively engage with the material.

Matched with the extensive learning aids available in Connect, including the adaptive study tool LearnSmart, Slavin provides a complete learning environment for the introductory economics student.

Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective.

Citation

Stephen L. Slavin. Macroeconomics eighth edition. McGraw Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Macroeconomics eighth editionThe Political Economy of Inequality20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge
Macroeconomics eighth editionhe Political Economy of Inequality20 minute manager: Finance basics Decode the jargon, navigate key statements, gauge

QR code

Macroeconomics eighth edition

Content

  • Thứ Ba, 09:32 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Toán học cao cấp Tập 2 Phép tính giải tích một biến số Nguyễn Đình Trí cb

Thứ Ba, 09:26 25/10/2022

My Secret Life on The Mcjob

Thứ Ba, 09:24 25/10/2022

Toán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần

Thứ Ba, 09:21 25/10/2022

Toán cao cấp A1 của Nguyễn Duy Thuận

Thứ Ba, 09:13 25/10/2022

Infotech english for computer users - Fourth Edition: student'book

Thứ Ba, 09:11 25/10/2022