Toán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần

Gồm đại cương về tập hợp và khái niệm về số; hàm số; lý thuyết giới hạn; đạo hàm và vi phân của hệ số một biến số; ứng dụng của phép tính vi phân..

Toán học cao cấp A2

Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần

Giáo dục

2001

Tóm tắt

Toán học cao cấp A2 dùng cho các sinh viên cao đẳng sư phạm học vật lí

Bao gồm các chương sau:

+ Chương 5. Đại cương về tập hợp và khái niệm về số

+ Chương 6. Hàm số

+ Chương 7. Lý thuyết giới hạn

+ Chương 8. Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số

+ Chương 9. Ứng dụng của phép tính vi phân

+ Chương 10. Tích phân bất định

+ Chương 11. Tích phân xác định

Trích dẫn

Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần. Toán học cao cấp A2, Nxb. Giáo dục, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Toán học

Tài liệu liên quan

Toán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc ThuầnCơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn địnhBiến đổi tích phân

Toán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần

Cơ sở phương trình vi phân và lí thuyết ổn định

Biến đổi tích phân

Mã QR

Toán học cao cấp A2 Đỗ Đình Thanh, Nguyễn Phúc Thuần

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:21 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Toán cao cấp A1 của Nguyễn Duy Thuận

Thứ Ba, 09:13 25/10/2022

Infotech english for computer users - Fourth Edition: student'book

Thứ Ba, 09:11 25/10/2022

Toàn tập Lý Văn Sâm - Tập 1

Thứ Ba, 09:11 25/10/2022

New business ventures and the Entrepreneur Sixth edition

Thứ Ba, 09:09 25/10/2022

Toán cơ sở cho kinh tế

Thứ Ba, 09:05 25/10/2022

Video giới thiệu