Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Sir John Templeton, legendary investor, was famous for saying, "The four most dangerous words in investing are, 'This time it's different.'" He knew that though history doesn't repeat, not exactly, history is an excellent guide for investors.

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Fisher.K, Hoffmans L

John wiley&Son.Inc

2012

Abstract

Sir John Templeton, legendary investor, was famous for saying, "The four most dangerous words in investing are, 'This time it's different.'" He knew that though history doesn't repeat, not exactly, history is an excellent guide for investors.

In Markets Never Forget But People Do: How Your Memory Is Costing You Money and Why This Time Isn't Different, long-time Forbes columnist, CEO of Fisher Investments, and 4-time New York Times bestselling author Ken Fisher shows how and why investors' memories fail them—and how costly that can be. More important, he shows steps investors can take to begin reducing errors they repeatedly make. The past is never indicative of the future, but history can be one powerful guide in shaping forward looking expectations. Readers can learn how to see the world more clearly—and learn to make fewer errors—by understanding just a bit of investing past.

Citation

Fisher.K, Hoffmans L. Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different. John wiley&Son.Inc, 2012

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different Negotiating Success:Tips and Tools for Building Rapport and Dissolving conflict While Still Getting What you wantMacroeconomics eighth edition
Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different My Secret Life on The McjobMacroeconomics eighth edition

QR code

Markets never forget ( but people do) How your memory is costing you money and why this time isn't different

Content

  • Thứ Ba, 12:54 25/10/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Master Your Next Move: The Essential Companion to The First 90 Days

Thứ Ba, 12:47 25/10/2022

Từ điển toán học Anh - Việt

Thứ Ba, 11:50 25/10/2022

Bút ký: Tuyển tập I

Thứ Ba, 11:46 25/10/2022

Trên mảnh đất này; Mùa mưa; Hàm rồng

Thứ Ba, 11:19 25/10/2022

Văn học về người lính; Đời người, đời văn

Thứ Ba, 11:02 25/10/2022