Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Với lượng thông tin lớn, với những bài toán có độ phức tạp cao, vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát triển tri thức, đưa ra lời giải mà thời gian thực hiện có thể chấp nhận được. Một trong số các kỹ thuật được sử dụng đó chính là trí tuệ nhân tạo.

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Trần Hùng Cường; Nguyễn Phương Nga

Giáo dục

2014

Tóm tắt

Giáo trình này sẽ giúp bạn đọc nắm được những khái niệm cơ bản, những kỹ thuật cũng như triển khai một số ứng dụng của lĩnh vực này vào giải quyết một số bài toán có không gian tìm kiếm lớn, thuật toán có thời gian thực hiện cấp hàm mũ...
Nội dung tài liệu này gồm có 4 chương.

Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Chương 2: Tìm kiếm trên không gian trạng thái gồm các kỹ thuật tìm kiếm mù và kỹ thuật tìm kiếm heuristic

Chương 3: Biểu diễn và xử lý tri thức, với mỗi cách biểu diễn sẽ có phương pháp xử lý tương ứng

Chương 4: Học máy và nhận dạng quy luật

Trích dẫn

Trần Hùng Cường; Nguyễn Phương Nga. "Giáo trình Trí tuệ nhân tạo". Giáo dục, 2014

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Trí tuệ nhân tạoGiao trình mạng máy tínhKhai phá dữ liệu
Giáo trình Trí tuệ nhân tạoGiáo trình Mạng máy tínhGiáo trình khai phá dữ liệu

Mã QR

Trí tuệ nhân tạo _ QR

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:42 07/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Thứ Tư, 14:49 07/12/2022

Desert Mountain Sea

Thứ Tư, 14:03 07/12/2022

Desert Puma

Thứ Tư, 13:27 07/12/2022

Hóa phân tích (2016)

Thứ Tư, 12:18 07/12/2022

Giáo trình Lý thuyết đồ thị

Thứ Tư, 10:13 07/12/2022