Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Với lượng thông tin lớn, với những bài toán có độ phức tạp cao, vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát triển tri thức, đưa ra lời giải mà thời gian thực hiện có thể chấp nhận được. Một trong số các kỹ thuật được sử dụng đó chính là trí tuệ nhân tạo.

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Trần Hùng Cường; Nguyễn Phương Nga

Giáo dục

2014

Tóm tắt

Giáo trình này sẽ giúp bạn đọc nắm được những khái niệm cơ bản, những kỹ thuật cũng như triển khai một số ứng dụng của lĩnh vực này vào giải quyết một số bài toán có không gian tìm kiếm lớn, thuật toán có thời gian thực hiện cấp hàm mũ...
Nội dung tài liệu này gồm có 4 chương.

Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo

Chương 2: Tìm kiếm trên không gian trạng thái gồm các kỹ thuật tìm kiếm mù và kỹ thuật tìm kiếm heuristic

Chương 3: Biểu diễn và xử lý tri thức, với mỗi cách biểu diễn sẽ có phương pháp xử lý tương ứng

Chương 4: Học máy và nhận dạng quy luật

Trích dẫn

Trần Hùng Cường; Nguyễn Phương Nga. "Giáo trình Trí tuệ nhân tạo". Giáo dục, 2014

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Trí tuệ nhân tạoGiao trình mạng máy tínhKhai phá dữ liệu
Giáo trình Trí tuệ nhân tạoGiáo trình Mạng máy tínhGiáo trình khai phá dữ liệu

Mã QR

Trí tuệ nhân tạo _ QR

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:42 07/12/2022