Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Điểm nổi bật trong nhân cách trí thức Việt Nam từ xưa đến nay là trong bất cứ hoàn cảnh nào, trí thức luôn là những người nặng lòng vì tổ quốc và dân tộc mong muốn được đóng góp nhiều nhất cho xã hội.

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Nguyễn Đắc Hưng

ĐHQG Hà Nội

2009

Tóm tắt

Từ bao đời nay lịch sử đã chứng minh sự hưng vong của mỗi triều đại tùy thuộc vào việc có quy tụ được “Hiền tài” hay làm phân lý, thất tán “Nguyên khí Quốc Gia”. Vua sáng tôi hiền chỉ có thể gặp nhau khi cái tâm của vua phải sáng, cái trí của vua phải lớn, biết nghe điều phải, không thích xu nịnh, trọng dụng nhân tài, xa lánh tiểu nhân. Bởi vì trí thức thực tài thường rât tự trọng với cá ứng, đó là những chính nhân quân tử. Quan niệm trí thức là “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Phú quí không sống buông thả, nghèo đói không bị chuyển lay, uy vũ không bị khuất phục). Người trí thức luôn nghĩ rằng “Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng”(Được dùng thì ra làm việc, không được dùng thì lui về ở ẩn) đó là thể hiện nhân sinh quan, thái độ sống trí thức chân chính.

Trong lịch sử Việt Nam, đời này qua đời khác, nhân dân ta luôn luôn tự hào với truyền thống tiểu học và tôn sư trọng đạo, tôn trọng các bậc trí thức, hiền tài của dân tộc. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chính từ sự truyền thống quý báu đó mà dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm, với bao sự thăng trầm, nhưng vẫn sản sinh rất nhiều những bậc anh hùng hào kiệt, các bậc tri thức tài năng, những trí thức này đã góp phần công sức và trí tuệ không nhỏ cho sự hưng thịnh của nước nhà.

Điểm nổi bật trong nhân cách trí thức Việt Nam từ xưa đến nay là trong bất cứ hoàn cảnh nào, trí thức luôn là những người nặng lòng vì tổ quốc và dân tộc mong muốn được đóng góp nhiều nhất cho xã hội. Ngày nay, khi Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập với bao thách thức của thời đại, trí thức Việt Nam luôn thấy trăn trở trước sự nghèo nàn và lạc hậu của nước nhà, mong muốn được lao động và cống hiến tâm sức và trí tuệ của mình cho sự phồn vinh của đất nước. Với lòng kính trọng đội ngũ trí thức nước nhà, tác giả đã viết cuốn sách “Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập”

Nội dung của cuốn sách:

+ Chương 1: Khái quát về trí thức và đội ngũ trí thức.

+ Chương 2: Những vấn đề đặt ra đối với trí thức Việt nam

+ Chương 3: Về đội ngũ trí thức Việt Nam

+ Chương 4: Phương hướng và giải pháp phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời lỳ hội nhập.

Trích dẫn

Nguyễn Đắc Hưng. Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, ĐHQG Hà Nội, 2009

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhậpKỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanhLean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use Them

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trong kinh doanh

Lean Manufacturing Tools, Techniques, and How to use Them

Mã QR

Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:49 07/12/2022