Desert Mountain Sea

Three different parts of the world, but all of them dangerous, lonely places. Three different women, but all of them determined to go - and to come back alive! Robyn Davidson walked nearly 3,000 kilometres across the Australian desert - with a dog and four camels. Arlene Blum led a team of ten women to the top of Annapurna - one of the highest mountains in the world. Only eight came down again. Naomi James sailed around the world alone, on a journey lasting more than 250 days. Three real adventures - three really adventurous women.

Desert Mountain Sea

Sue Leather

Oxford University Press

2000

Abstract

Three different parts of the world, but all of them dangerous, lonely places. Three different women, but all of them determined to go - and to come back alive! Robyn Davidson walked nearly 3,000 kilometres across the Australian desert - with a dog and four camels. Arlene Blum led a team of ten women to the top of Annapurna - one of the highest mountains in the world. Only eight came down again. Naomi James sailed around the world alone, on a journey lasting more than 250 days. Three real adventures - three really adventurous women.

https://www.amazon.com/

Citation

Sue Leather. Desert Mountain Sea. Oxford University Press, 2000.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Desert Mountain SeaDecision-making for dummiesContemporary nutrition :Issues and insights
Desert, Mountain SeaDecision-making for dummiesContemporary nutrition :Issues and insights

QR code

Desert Mountain Sea

Content

  • Thứ Tư, 14:03 07/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Desert Puma

Thứ Tư, 13:27 07/12/2022

Hóa phân tích (2016)

Thứ Tư, 12:18 07/12/2022

Giáo trình Lý thuyết đồ thị

Thứ Tư, 10:13 07/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI Tập 4 Chính trị và quân sự

Thứ Tư, 09:46 07/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI Tập 3 Kinh tế

Thứ Tư, 09:30 07/12/2022