Hóa phân tích (2016)

Hoá phân tích là một môn học cơ sở trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật y học, chuyên ngành Xét nghiệm. Sách được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên củng cố các kiến thức về hóa học, trang bị những kiến thức căn bản để có thể pha chế được các dung dịch căn bản chuẩn độ và một số thuốc thử cần thiết trong phòng xét nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu các môn học chuyên ngành.

Hóa phân tích

Nguyễn Thị Tâm

Nxb. Giáo dục

2016

Tóm tắt

Hoá phân tích là một môn học cơ sở trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật y học, chuyên ngành Xét nghiệm.

Sách được biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên củng cố các kiến thức về hóa học, trang bị những kiến thức căn bản để có thể pha chế được các dung dịch căn bản chuẩn độ và một số thuốc thử cần thiết trong phòng xét nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu các môn học chuyên ngành.

Sách có sử dụng một số ký hiệu mới cho các đơn vị thể tích như: viết là mL thay cho ml, dL thay cho dễ, hoặc g/L thay cho g/1, mol/L thay cho mol/ Mục đích của việc thay đổi cách viết là nhằm giúp cho sinh viên làm quen và không bị bỡ ngỡ khi hàng và bị bố nước khi tham khảo các sách hay tài liệu khác đã được xuất bản thời gian gần đây.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Bài 1: Đại cương về hóa phân tích

+ Bài 2: Đại cương về phân tích định tính

+ Bài 3: Phản ứng các ion

+ Bài 4: Đại cương về phân tích định lượng

+ Bài 5: Nồng độ dung dịch

+ Bài 6: Dung dịch chuẩn độ

+ Bài 7: Phương pháp phân tích thể tích

+ Bài 8: Phương pháp chuẩn độ Axit Base

+ Bài 9: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

+ Bài 10: Phương pháp chuẩn độ oxi hóa

+ Bài 11: Phương pháp phân tích khối lượng

+ Bài 12: Phương pháp phân tích đo quang.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Tâm. Hóa phân tích, Nxb. Giáo dục, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Công nghệ Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa phân tích (2016)Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa họcThực phẩm và an toàn thực phẩm Nguyễn Văn Lợi

Hóa phân tích (2016)

Thủy lực ứng dụng trong công nghệ hóa học

Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Mã QR

Hóa phân tích (2016)

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:18 07/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Lý thuyết đồ thị

Thứ Tư, 10:13 07/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI Tập 4 Chính trị và quân sự

Thứ Tư, 09:46 07/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI Tập 3 Kinh tế

Thứ Tư, 09:30 07/12/2022

Toán rời rạc

Thứ Ba, 17:15 06/12/2022

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin

Thứ Ba, 16:52 06/12/2022