Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên đại học các kiến thức và kỹ năng quản lý dự án công nghệ thông tin một cách có hệ thống, đáp ứng các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học các nhóm ngành công nghệ thông tin bao gồm: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và Công nghệ đa phương tiện.

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin

Trần Tiến Dũng; Nguyễn Đức Lưu

Đại học Công nghiệp Hà Nội

2022

Tóm tắt

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên đại học các kiến thức và kỹ năng quản lý dự án công nghệ thông tin một cách có hệ thống, đáp ứng các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học các nhóm ngành công nghệ thông tin bao gồm: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và Công nghệ đa phương tiện.

Nội dung của cuốn sách được thể hiện trong 6 chương sau:

+ Chương 1: Giới thiệu về quản lý dự án: dự án, quản lý dự án, các thuộc tính của dự án CNTT, biểu đồ phân vai và các thành phần trong tổ chức dự án, tiêu chí chọn nhân sự cho dự án, chọn mẫu tổ chức dự án.

+ Chương 2: Xác định dự án: xác định mục đích và mục tiêu dự án, bản tuyên bố công việc, tổ chức dự án.

+ Chương 3: Lập kế hoạch: lập kế hoạch phạm vi, cấu trúc phân chia công việc WBS, ước lượng thời gian, phân bố lực lượng và ước tính chi phí, lập tiến độ thực hiện, lập kế hoạch phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

+ Chương 4: Thực hiện dự án: giám sát và kiểm soát đánh giá công việc dự án, tổ chức họp, thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp, thực hiện kiểm soát chất lượng, theo dõi kiểm tra rủi ro.

+ Chương 5: Các công cụ quản lý dự án: thủ tục dự án, hồ sơ quản lý dự án, các biểu mẫu tài liệu dự án, báo cáo, thư viện dự án, văn phòng dự án, phần mềm quản lý dự án.

+ Chương 6: Kết thúc dự án: chuẩn bị cho kết thúc dự án, xác định lại phạm vi dự án, bàn giao kết quả chuyển giao, tổng kết rút kinh nghiệm.

Trích dẫn

Trần Tiến Dũng; Nguyễn Đức Lưu. Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin. Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tinTin học ứng dụng trong quản trị sản xuấtGiới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6

Mã QR

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:52 06/12/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực

Thứ Ba, 15:43 06/12/2022

Những điều cần biết và hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ Ba, 15:13 06/12/2022

Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh Việt

Thứ Ba, 14:45 06/12/2022

Thương mại điện tử commerce 2015

Thứ Ba, 13:44 06/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Thứ Ba, 13:37 06/12/2022