Thương mại điện tử commerce 2015

Cuốn sách Thương mại điện tử commerce 2015 là sách tham khảo chuyên ngành thương mại điện tử. Với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử của Việt Nam, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về thương mại điện tử, những kiến thức liên quan đến cơ sở hạ tầng, chiến lược kinh doanh thương mại điện tử trong thời kỳ công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Thương mại điện tử commerce 2015

Trần Hữu Linh

Hồng đức

2015

Tóm tắt

Cuốn sách Thương mại điện tử commerce 2015 là sách tham khảo chuyên ngành thương mại điện tử. Với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử của Việt Nam, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về thương mại điện tử, những kiến thức liên quan đến cơ sở hạ tầng, chiến lược kinh doanh thương mại điện tử trong thời kỳ công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Nội dung của cuốn sách gồm 10 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

+ Chương 2: Mô hình kinh doanh thương mại điện tử

+ Chương 3: Chiến lược kinh doanh thương mại điện tử

+ Chương 4: xây dựng website thương mại điện tử

+ Chương 5: Marketing trực tuyến

+ Chương 6: Thanh toán điện tử

+ Chương 7: An toàn thông tin trong thương mại điện tử

+ Chương 8: Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử

+ Chương 9: Tình hình phát triển thương mại điện tử Việt nam

+ Chương 10: Chính sách và pháp luật thương mại điện tử trên thế giới và Việt nam.

Trích dẫn

Trần Hữu Linh. Thương mại điện tử commerce 2015. Hồng đức, 2015.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Thương mại điện tử commerce 2015Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020
Giáo trình Phân tích tài chính

Thương mại điện tử commerce 2015

Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam triển vọng đến năm 2020

Giáo trình Phân tích tài chính

Mã QR

Thương mại điện tử commerce 2015

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:44 06/12/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 2: Xã hội và Văn hóa

Thứ Ba, 13:37 06/12/2022

Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)

Thứ Ba, 13:28 06/12/2022

Phát triển khách hàng tinh gọn

Thứ Ba, 13:18 06/12/2022

Hành trang tri thức thế kỷ XXI - Tập 1: Khoa học kỹ thuật và môi trường

Thứ Ba, 13:00 06/12/2022

Engineering Your Future, Second edition

Thứ Ba, 12:31 06/12/2022

Video giới thiệu