Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)

Excel là một chương trình mạnh và linh hoạt, bạn có thể sử dụng Excel để nhập tất cả các loại dữ liệu và thực hiện các tính toán tài chính, toán học hoặc thống kê. Bạn có thể sử dụng Excel để làm cho bất kỳ loại dữ liệu nào được ghi lại hợp lý và hiệu quả hơn

Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)

Phạm Phương Hoa

Thanh niên

2021

Tóm tắt

Excel là một chương trình mạnh và linh hoạt, bạn có thể sử dụng Excel để nhập tất cả các loại dữ liệu và thực hiện các tính toán tài chính, toán học hoặc thống kê. Bạn có thể sử dụng Excel để làm cho bất kỳ loại dữ liệu nào được ghi lại hợp lý và hiệu quả hơn. Đối tượng chính để học các chuyên đề này là:

Sinh viên mới ra trường đang gấp rút lấp đầy khoảng trống Excel, đặc biệt muốn tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng bằng kỹ năng lập trình VBA trên Excel.

Người làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Bá thường xuyên gặp phải vấn đề với số liệu bảng biểu: Dữ liệu Excel phân mảng ở nhiều file, nhiều định dạng khác nhau, khó khăn trong việc tổng hợp và làm báo cáo nay muốn giỏi VBA để tự tạo các ứng dụng quản lý phục vụ trong công việc nhưng lại chưa thành thạo Excel.

Người thường xuyên phải lập báo cáo, muốn xử lý dữ liệu, chuẩn hoá nhập liệu, muốn file Excel có thể chứa nhiều dữ liệu hơn mà vẫn nhẹ, mượt, nay muốn có một công cụ để xây dựng hệ thống báo cáo tự động, chỉ mất tầm 10s cho một báo cáo hàng ngày.

Người muốn làm việc tự động, năng suất và chính xác hơn thay vì lãng phí thời gian vào các thao tác công việc thủ công nhàm chán, chậm chạp, muốn hoàn thành công việc hiệu quả nhất, tối ưu thời gian, ưu tiên phát triển năng lực chuyên sâu, mở rộng cánh của thăng tiến trong sự nghiệp.

Nội dung của cuốn sách gòm 2 phần

+ Phần 1: Lý thuyết gồm 10 chương:

-Chương 1: Khai thác sức mạnh Excel với VBA

-Chương 2: Sự khác biệt giữa VBA và Basic

- Chương 3: Tham chiếu đến các Range

- Chương 4: Vòng lặp và điều khiển dòng

- Chương 5: Các công thức kiểu R1C1

- Chương 6: Tạo và vận dụng ccs tên trong VBA

…….

-Chương 10: Các biểu mẫu người dùng

+ Phần 2: Thực hành VBA gồm 26 chương:

-Chương 11: Các bài tập về tạo một Macro

- Chương 12: Các bài tập về Mgsbox

- Chương 13: Các bài tập về đối tượng Workbook và Worksheet

- Chương 14: Các bài tập về đối tượng Range

……….

-Chương 25: Các bài tập về điều khiển Activex

- Chương 26: Bài tập các biểu mẫu người dùng

Trích dẫn

Phạm Phương Hoa. Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao). Thanh niên, 2021

Bộ sưu tập

Công nghệ thông tin

Tài liệu liên quan

Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)Microsoft office access 2003 (Introductory edition)Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)
Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)Microsoft office access 2003 (Introductory edition)Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)

Mã QR

Tin học ứng dụng lập trình VBA trong Excel (phần nâng cao)

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:28 06/12/2022