Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)

The O’Leary Microsoft Office 2003 texts are crafted to be the true step-by-step way for students to develop Microsoft Office application skills. The text design emphasizes step-by-step instructions with full screen captures that illustrate the results of each step performed. .

Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)

Timothy J. O’Leary; Linda I. O’Leary

Mc Graw Hill

2004

Abstract

The O’Leary Microsoft Office 2003 texts are crafted to be the true step-by-step way for students to develop Microsoft Office application skills. The text design emphasizes step-by-step instructions with full screen captures that illustrate the results of each step performed. .

The contents of the book include introduction to Microsoft office 2003; overview of Microsoft office Excel 2003; Creating and editing a worksheet; charting worksheet data; Managing and analyzubg a workbook; working together: linking, embedding and e-mailing.

Citation

Timothy J. O’Leary; Linda I. O’Leary. Microsoft office Excel 2003 (Brief edition). Mc Graw Hill, 2004.

Collection

Bộ sưu tập lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)Unity for Absolute BeginnersMastering ASP.NET Web API

Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)

Unity for Absolute Beginners

Mastering ASP.NET Web API

QR code

Microsoft office Excel 2003 (Brief edition)

Content

  • Thứ Hai, 16:11 25/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Thơ: Những ngọn đèn; Tôi đến tôi yêu; Lãng hoa hồng

Thứ Hai, 15:54 25/07/2022

Microsoft office access 2003 (Introductory edition)

Thứ Hai, 15:44 25/07/2022

Thơ: Những ngả đường; Nhân có chim sẻ về

Thứ Hai, 15:23 25/07/2022

Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course

Thứ Hai, 15:20 25/07/2022

Văn phạm Anh văn tóm lược: Những bài căn bản

Thứ Hai, 15:10 25/07/2022