Unity for Absolute Beginners

Unity for Absolute Beginners walks you through the fundamentals of creating a small third-person shooter game with Unity. Using the free version of Unity to begin your game development career, you'll learn how to import, evaluate and manage your game resources to create awesome third-person shooters.

Unity for Absolute Beginners

Sue Blackman

Apress Inc

2014

Abstract

This book assumes that you have little or no experience with game development, scripting, or 3D assets, and that you're eager to start creating games as quickly as possible, while learning Unity in a fun and interactive environment.

With Unity for Absolute Beginners you'll become familiar with the Unity editor, key concepts and functionality. You'll learn how to import, evaluate and manage resources. You'll explore C# scripting in Unity, and learn how to use the Unity API. Using the provided art assets, you will learn the fundamentals of good game design and iterative refinement as you take your game from a simple prototype to a quirky, but challenging variation of the ever-popular first-person shooter. As can be expected, there will be plenty of destruction, special effects and mayhem along the way.

Unity for Absolute Beginners assumes that you have little or no experience with game development, scripting, or 3D assets, but are eager to get up-to-speed as quickly as possible while learning Unity in a fun and interactive environment.

Citation

Blackman, Sue, and Jenny Wang. Unity for absolute beginners. Apress, 2014.

Collection

Công nghệ thông tin

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Related document

Unity for Absolute BeginnersUnity 3.x Game Development Essentials: Game development with C# and JavascriptBegining 3D game development with unity 4: All-in-one, multi-platform-game development
Unity for Absolute BeginnersUnity 3.x Game Development Essentials: Game development with C# and JavascriptBegining 3D game development with unity 4: All-in-one, multi-platform-game development

Mã QR

Unity for Absolute Beginners

Content

  • Thứ Tư, 09:19 14/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Unity 2017 Game Optimization second edition

Thứ Tư, 09:02 14/07/2021

Điện toán đám mây

Thứ Tư, 08:18 14/07/2021

Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam

Thứ Ba, 16:05 13/07/2021

Quản lý trong 20xx: Những điều quan trọng trong tương lai

Thứ Ba, 15:44 13/07/2021

Budgeting Spending and Saving

Thứ Ba, 15:40 13/07/2021

Video giới thiệu